Dětská skupina „Potůček“ od září 2018

Dětská skupina „Potůček“ od září 2018

Město Tišnov aktivně reaguje na nedostatečné počty volných míst ve svých školkách. V krátkodobém horizontu dvou let plánujeme postavit novou školku a zvýšit tak kapacitu míst v mateřských školkách o čtyři třídy, tedy o téměř sto míst. K tomuto kroku nás nutí nejen změna legislativy (školský zákon, který říká, že od roku 2020 bude muset zřizovatel zajistit místa v MŠ i pro děti ve věku od dvou let), ale také množství rodin s dětmi, které v Tišnově bydlí. A protože vlastní realizace nové mateřské školky Na Honech, od vzniku myšlenky přes projektovou přípravu, trvá řádově dva roky, hodláme využít i jiné formy péče o předškolní děti.

Proto v roce 2018 na základě spolupráce mezi městem Tišnovem a Rodinným centrem Studánka vznikne dětská skupina „Potůček“ s kapacitou dvaceti tří míst. Ta bude určena pro tišnovské děti mladší čtyř let, které se nedostanou v řádném zápisu do mateřských školek. Město poskytne a zrekonstruuje prostory pro potřeby dětské skupiny a bude hradit náklady na energie. Provozovatelem dětské skupiny bude Rodinné centrum Studánka, které bylo městem osloveno díky svým dlouholetým zkušenostem s péčí o předškolní děti v Ptáčatech a v Jezírku. Studánka podala žádost o dotaci na zřízení a provozování dětské skupiny u MAS Brána Vysočiny, nyní čekáme na posouzení žádosti a doufáme, že budeme podpořeni. Plánujeme také žádat o dotaci u Jihomoravského kraje. Cílem je, aby částka, kterou budou rodiče za umístění dítěte v dětské skupině platit, byla srovnatelná s tou, která se platí v MŠ (školkovné + stravné).

Dětská skupina zahájí svou činnost od září 2018 na ulici Květnická 821, v budově bývalé kliniky Logo a bude provozována v souladu se zákonem 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, a hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb. Po ukončení školního roku v dětské skupině přejdou děti do MŠ a dětská skupina přijme dvacet tři nových žáků na následující školní rok. Otevřeno bude každý všední den včetně prázdnin od 6.30 do 16.30. Strava bude zajištěna dovozem z některé z tišnovských školek. Děti budou mít k dispozici dvě zčásti propojené místnosti, oplocené venkovní hřiště a budou o ně pečovat tři kvalifikované pečovatelky. Při práci s dětmi bude Studánka vycházet ze svých principů, které uplatňuje v celé svojí činnosti. Důraz klademe na individuální přístup k dětem, bezpečné a laskavé prostředí. Pečovatelky pro děti zajistí pravidelný denní program vedoucí k jejich rozvoji po všech stránkách a připraví pro ně věku přiměřené aktivity (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické). Přijímací řízení do dětské skupiny proběhne až po ukončení přijímacího řízení do mateřských škol. Další podrobnosti a informace včas zveřejníme. Věříme, že rodiče tuto formu péče o nejmenší děti přivítají jako vhodnou alternativu k mateřským školám.

Závěrem upozorňujeme, že zřízení dětské skupiny se nijak nedotkne Jezírka, které zajišťuje péči o děti na Riegrově 318. Jezírko bude i nadále fungovat ve stejném rozsahu jako doposud.

Martin Sebera, místostarosta města Tišnova

Kateřina Hromčíková, manažerka a statutární zástupkyně RC Studánka

 

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: