Novinka ve třídění odpadu!

Novinka ve třídění odpadu!

Třídění kovů

Oznamujeme občanům Tišnova a místních částí Hájek-Hajánky, Jamné a Pejškov, že od ledna 2018 je spolu s plastem možné třídit také drobný kov z domácností. Do kontejnerů a pytlů na plast v rámci systému pytlového sběru plastů tak můžete nově vhazovat rovněž plechovky od potravin (konzervy), nápojové plechovky, kovové obaly od kosmetiky (např. od laku na vlasy) a jiné kovové obaly, jako například kovové tuby od krémů, hliníková víčka od jogurtů apod. Do kontejnerů a pytlů na plast však nevhazujte elektroodpad (tužkové baterie aj.), obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. V žádném případě do nich nevkládejte nože, kovové obaly od barev a dalších nebezpečných látek. Město se tříděním nápojových plechovek a jiného drobného kovu z domácností snaží o minimalizování množství kovových obalů končících ve směsném komunálním odpadu.

Kompostéry pro občany

V druhé polovině roku 2017 si mohli občané bytových domů se zahradou a rodinných domů se zahradou zažádat o bezplatné zapůjčení kompostéru. Zaregistrovaní zájemci si tak kompostér mohli vyzvednout již od října. Žadatelé, kteří si dosud svůj kompostér na sběrném dvoře Tišnova nevyzvedli, tak mají možnost učinit nejpozději do konce února. Pokud si kompostér do této doby nevyzvednou, bude nabídnut novým zájemcům. V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit (zaneta.krabkova@tisnov.cz, tel. 549 439 862).

Žaneta Krábková, odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: