Tišnovští radioamatéři zase bodovali

Tišnovští radioamatéři zase bodovali

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se tišnovská kolektivní stanice s volacím znakem OK2KEA zúčastnila největší mezinárodní soutěže v pásmu velmi krátkých vln – tedy polního dne. Každoročně první celý víkend měsíce července se totiž aktivní VKV radioamatéři stěhují se svým vysílacím zařízením na nejvyšší kopce svého blízkého i vzdálenějšího okolí, aby tak mohli v průběhu 24 hodin navázat největší počet uskutečněných spojení s ostatními účastníky této soutěže. Nejde tolik ani o počet takto navázaných spojení, jako o součet překlenutých vzdáleností. Na celkovém hodnocení vyjde totiž úplně stejně, když např. pět spojení s průměrnou vzdáleností 100 km s celkovou bodovou hodnotou 500 bodů se vyrovná jednomu spojení na vzdálenost 500 km.

V oficiálním vyhodnocení uvedeném v říjnovém čísle časopisu Radioamatér se tišnovská kolektivka umístila na pěkném 16. místě z celkového počtu 83 hodnocených českých radiostanic se ziskem 112 469 bodů. Při celkovém počtu 372 navázaných spojení to představuje průměr na jedno spojení ve výši 302 km, tj. tedy 302 bodů. Vysílací stanoviště na kótě Veselský Chlum u Lomnice je v nadmořské výšce 576 m.

Dlužno poznamenat, že těchto dobrých výsledků je každoročně dosahováno mimo jiné s porozuměním a finanční podporou města. Radioklub tuto péči oplácí ve formě jednorázových akcí organizovaných pro školní mládež – např. letos zajištěním radiového spojení při koloběžkových závodech pořádaných v rámci akce Den země. S nevšedním zájmem mladých členů přírodovědného kroužku byla přijata i ukázka mobilní radiostanice s praktickou zkouškou Morseovy abecedy.

Josef Stryk, předseda spolku

Text k obrázku Přiložený staniční lístek je ukázkou písemného dokladu o navázaném spojení mezi německou radiostanicí DF7RG operátora Georga s naší kolektivní stanicí OK2KEA. Potvrzuje spojení uskutečněné dne 5. května 2017 v 9:13 hodin světové času na pásmu 144 MHz fonickým provozem. Čitelnost a síla signálu naší stanice byla 59, tj. ta nejlepší, jaké lze vůbec dosáhnout.

 

Další článek:
Předchozí článek: