Záložky spojují školy

Záložky spojují školy

Naše škola se hned na počátku nového školního roku 2017/2018 zapojila do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů. Hlavním cílem projektu nebyla výroba záložek, ale jejich prostřednictvím navázat spolupráci s partnerskou školou na Slovensku a především vzbudit u dětí zájem o knihy a četbu obecně. Osmého ročníku výzvy se zúčastnilo celkem 1134 českých a slovenských škol, které si mezi sebou vyměnily na tisíce jedinečných knižních záložek.

Naším „záložkovým“ partnerem se stala Základní škola Jana Ámose Komenského ze Seredi, se kterou už delší dobu spolupracujeme nejen v oblasti vzdělávání. Zásilka s veselými nápaditými výrobky ze slovenské Seredi nás v půlce října mile potěšila. S o to větší vervou se pak děti naší školy pustily do díla. Na výrobě se podíleli téměř všichni žáci 1. i 2. stupně. Není proto divu, že v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností vznikaly opravdu originální a velmi různorodé výtvory. Objevily se záložky se superhrdiny, příšerkami, proslulými literárními postavami, ale i s dobrodružnými výjevy, podmořskou či vesmírnou tematikou a často i osobními vzkazy. Doufáme, že naše záložky udělají dětem ze Seredi minimálně takovou radost, jako ty jejich přinesly nám, a že díky nim čtení nebude pouhou povinností, ale i zábavou a milým zpříjemněním všedního dne.

 

Veronika Taušová

Foto: Petra Kappelová

 

 

Další článek:
Předchozí článek: