Start školního roku na ZUŠ Tišnov

Start školního roku na ZUŠ Tišnov

Zatímco školní před malou chvílí začal, ten kalendářní se pomalu blíží ke svému konci. Rád bych na těchto stránkách zhodnotil dosavadní průběh školního roku. Hned v úvodu školního roku jsme se podíleli na kulturním programu v rámci Dne seniorů, který se v tišnovském DPS konal 5. října. Za pěkný program tímto děkuji nejen účinkujícím žákům, ale také jejich pedagogům. Společně totiž v poměrně krátkém čase, a po poměrně dlouhé prázdninové pauze, připravili půlhodinový program, který byl seniory oceněn velkým potleskem.

Stejně pohotově jsme navázali na tradici spolupráce s Městským kulturním střediskem na projektu Klubu přátel hudby. Již několik roků žáci naší školy hostují před samotným vystoupením. V tomto školním tato vydařená spolupráce pokračuje. Hned na prvním abonentském koncertě vystoupil barokní soubor školy Barocco Aggiornato, který vedou kolegové Dagmar Fišerová (zpěv), Marek Kubát (kytara) a Jaroslav Halouzka (zobcové flétny). K tomuto souboru se přidala vyučující hry na varhany Silvie Jebáčková se svou žačkou Natálií Caudrovou. Domnívám se, že naši žáci a kolegové přispěli k důstojnému odstartování sezóny KPH pro ro 2017/2018.

Stejné poděkování patří dalším dvěma kolegyním a žákům, paní Heleně Ruszové a Heleně Bočkové, které připravili své žáky na další abonentní koncert KPH. Začátek koncertu zpříjemnily Nikola Kopečná (hra na violoncello) a trio zobcových fléten v podání Terezy Lukasové, Anity Žáčkové a Adély Sáblíkové.

V prvních měsících školního roku se můžeme pochlubit také úspěchy našich žáků na soutěžích. I když hlavní soutěžní sezóna je teprve před námi (čekají nás každoroční soutěže vyhlašované MŠMT), dva žáci naší školy již navštívili mezinárodní soutěže. V listopadu se Karel Friedl umístil ve stříbrném pásmu v mezinárodní akordeonové soutěži v Praze. Za dva týdny na to reprezentoval školu na podobné soutěži v Dunajské Stredě. Výsledky v den uzávěrky tohoto čísla nebyly známy.

V měsíci říjnu proběhla v Brně první ročník varhanní soutěže, kde naši školu reprezentovala Natálie Caudrová ze třídy paní Silvie Jebáčkové. V celkovém pořadí se umístila na 9. místě. Umístění na této příčce považuji za obrovský úspěch, neboť soutěž nebyla rozdělena do kategorií podle věku, a o prvenství bojovalo 30 soutěžících do 25 let věku.

Všechny čtenáře Tišnovských novin bych touto cestou rád pozval na akce, které naše škola organizuje, a které jsou plně přístupné veřejnosti. Každých 14 dnů probíhá na škole besídka žáků. Termíny můžete sledovat na vývěskách školy a na internetových stránkách školy. Určitě byste si neměli nechat ujít Vánoční koncert, který pořádáme v prostorách Městského kulturního střediska 19. prosince.

Tomáš Zouhar, ředitel školy

Foto: z archivu Základní umělecké školy

Karel Friedl – akordeon

 

 

 

Další článek:
Předchozí článek: