Ceny města Tišnova v roce 2017

Ceny města Tišnova v roce 2017

V sobotu 28.října 2017, v den oslav státního svátku, byly na tišnovské radnici slavnostně předány Ceny města a uděleno čestné občanství města Tišnova následujícím osobnostem.

Zastupitelstvo města Tišnova udělilo čestné občanství:

  • panu Antonínu Moukovi in memoriam za aktivní účast v oblasti společenské, ekonomické, kulturní a politické ve městě Tišnově; za zodpovědné vedení města ve funkci starosty v pohnuté době let 1936 – 1943, kdy bylo městské zastupitelstvo rozpuštěno. Ve zmíněném období válečného napětí se zastupitelstvu pod vedením A. Mouky dařilo, kromě ekonomicky a politicky komplikovaného zabezpečení běžného provozu města prosadil mnohé pro tišnováky prospěšné projekty a pracoval ve prospěch českého národa, někdy snad i na hranici životního rizika.

Zastupitelstvo města Tišnova udělilo Cenu města:

  • Doc. RNDr. Janu Šmardovi in memoriam za přínos v přírodovědné oblasti Tišnova a šíření vlastivědných vědomostí o Tišnovsku. Jan Šmarda byl v roce 1929 spoluzakladatelem Podhoráckého muzea a kustodem jeho přírodovědných sbírek; jeho zásluhou se Květnice v 30. letech stala rezervací; zasloužil se o vybudování vyhlídkových vrstevnicových stezek v rezervaci Květnice; je autorem celé řady floristických spisů z Tišnova, které jsou dodnes cenným studijním materiálem.
  • Ing. Vlastimilu Havlíkovi za celoživotní popularizaci sportu, příkladnou kariéru nejen v tišnovském Baníku, brněnské Zbrojovce, ale i v reprezentaci ČR, a taktéž za přínos v oblasti výchovy mladé tišnovské sportovní generace. Svými mimořádnými sportovními úspěchy přispěl k výraznému zviditelnění a propagaci města Tišnova.

Ceny předal laureátům nebo jejich příbuzným starosta města Jiří Dospíšil, akci již poněkolikáté moderovala paní Irena Ochrymčuková, hudební doprovod vytvořila paní Marie Kučerová.

Všem laureátům i jejich příbuzným ještě jednou děkujeme za to, co pro Tišnov vykonali.

Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Další článek:
Předchozí článek: