Dopravní omezení v ulici Brněnská

Dopravní omezení v ulici Brněnská

Dne 15. října 2017 došlo k úplné dopravní uzavírce ulice Brněnská v Tišnově v úseku křižovatek s ulicemi Olbrachtova (u pily) a U Humpolky. Důvodem uzavírky je zahájení II. fáze rekonstrukce ulice Brněnská (investorem stavby je Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko), během níž budou vyměněny rozvody kanalizace a vodovod v několika úsecích. V rámci tohoto omezení se v lednu 2018 uzavírka a rekonstrukce sítí rozšíří také na ulici Mrštíkovu. Z uvedených důvodů tedy dochází na základě žádosti zhotovitele stavby (EUROVIA CS, a. s.) k dopravnímu omezení, které potrvá do 30. dubna 2018. Bezprostředně po této uzavírce by měla až do konce roku 2018 následovat další úplná uzavírka stejné komunikace z důvodu plánované výměny vozovky, chodníků a veřejného osvětlení, jejichž investory budou Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a město Tišnov.

 

Aktuální informace o průběhu stavby najdete vždy na webu města Tišnova (www.tisnov.cz). Důležité informace k dopravním omezením můžete v budoucnu rovněž získávat přímo do svých telefonů nebo e-mailových schránek přes systém Mobilní rozhlas (on-line registrace na tisnov.mobilnirozhlas.cz).

 

V této souvislosti upozorňujeme také na skutečnost, že od listopadu 2017 by mělo dojít k úplné uzavírce silnice v úseku Tišnov–Drásov, která bude procházet celkovou rekonstrukcí. Informaci o této uzavírce doplníme, jakmile obdržíme podklady od investora – Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

 

Podle dostupných informací provozovatele autobusové dopravy (IDS JmK) rovněž sdělujeme, že od 15. října 2017 není obsluhována zastávka Tišnov, sídliště (Brněnská). Nejbližší obsluhovaná zastávka pro linku 311 je Tišnov, Trnec. Nejbližší obsluhované zastávky pro linky 153, 314, 330 a 331 jsou zastávky Tišnov, Nádražní, nebo Hradčany, žel. stanice. Použijte, prosím, v případě potřeby tyto zastávky.

Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

 

 

 

Další článek:
Předchozí článek: