O novinkách v kultuře s Monikou Chlupovou Fruhwirtovou

Radní pro kulturu jste již jeden rok a podle mě to byl rok kultuře přející. Úvodem bych se rád zeptal na to, která kulturní akce ve městě vás letos nejvýrazněji oslovila?

Slovo kultura pochází z latinského cultura a znamená „co je třeba pěstovat“. Jeho význam se v průběhu doby měnil. Původně tento výraz označoval pouze pěstování užitkových plodin. Ve starověkém Římě se objevil jako metafora, kterou Marcus Tullius Cicero překládal Platónův pojem „péče o duši“. Od 16. století se pojem kultura užívá k označení vybraných lidských činností, a to převážně uměleckých. Do kultury spadá tedy literatura, hudba, umění a občas se k ní řadí i věda a filozofie. Jsem velmi ráda, že snaha pěstovat a rozvíjet kulturu v Tišnově je pozitivně vnímána. Pan profesor Kyselka jednou řekl, že Tišnov má duši, s čímž nelze než souhlasit, neboť kulturní a společenské akce v Tišnově duši mají. Je to především zásluhou lidí, kteří akce připravují. Díky jim za to. Za sebe mohu říci, že nedokáži některou akci upřednostnit, ale hluboký dojem ve mně zanechal zahajovací koncert Concentu Moraviae v Porta coeli, dále výstava Z jiného světa v bývalém ovčíně rovněž v areálu Porta coeli a samozřejmě otevření Cesty hrdelního práva i vysvěcení kaple smíření sv. Dismase na šibeničním vrchu. Cesta hrdelního práva je jedním z projektů, který by měl v budoucnu nabízet návštěvníkům větší atraktivitu města z hlediska turistického ruchu.

Jak hodnotíte po několika měsících provozu fungování a přínos Turistického informačního centra, které se přestěhovalo na náměstí Míru?

TIC a jeho přestěhování do nových prostor hodnotím velice kladně, neboť je umístěno v centru města. Jsou zde příjemní a ochotní pracovníci, kteří rádi návštěvníkům města poskytnou informace o turistických zajímavostech Tišnova i jeho okolí či o akcích, které se zde pořádají, na místě lze rovněž zakoupit vstupenky. Lidé mají k dispozici propagační materiály, pro uživatele chytrých telefonů mobilní průvodce – aplikace „Stezka hrdelního práva“, kterou si mohou stáhnout jak ve verzi pro Android, tak i pro iOS. Projekt byl podpořen i vytvořením online mapy cesty s unikátním zobrazením všech zastavení ve 3D prostředí. Návštěvníci města si mohou kromě uváděných služeb uschovat i jízdní kola, zavazadla a použít veřejné toalety.

Znovuotevření rekonstruované Galerie Josefa Jambora doprovázel skutečně velký zájem veřejnosti. Myslíte si, že se jej podaří udržet a co by mohlo návštěvníky v budoucnu do galerie lákat?

Ve zrekonstruované galerii se jako první ukazuje výstava mistra Josefa Jambora a jeho poněkud méně známá díla, potrvá do 31. prosince letošního roku. Během podzimu se uskuteční rovněž komentované prohlídky Neznámý Jambor s kurátorkou výstavy dr. Martou Sylvestrovou, a to v neděli 29. října v 15.00 a v úterý 14. listopadu v 16.00, na kterých si připomeneme 130. výročí narození Josefa Jambora. Od Nového roku bude v galerii instalována ke stálé Jamborově výstavě i jedna další, která by měla ukázat i jiné výtvarníky. Nechme se překvapit. K udržení zájmu ze strany návštěvníků je připraven výstavní plán z rukou galeristky Anity Somrové. Jako „lákadlo“ pro kolemjdoucí uvažujeme o umístění výtvarného díla na budovu. Dále třeba i navigační systém GPS a hledání skryté schránky nazývané „keš“ pro nadšence geocachingu.

 

Rada schválila i v tomto roce udělení čestného občanství a cen města. Je vůbec z čeho vybírat, nebo je problém získat samotné nominace? A jaká kritéria by vlastně měli laureáti splňovat?

Vždy je z čeho vybírat. Návrhy pro udělení čestného občanství a Cen města Tišnova mohou podávat zastupitelé, členové výboru ZM a členové komisí RM, občané, instituce, spolky, sdružení i další subjekty. Čestné občanství je možné udělit fyzické osobě a je zvláštním projevem úcty významným osobnostem, které se velkou měrou zasloužily o rozvoj města a propagaci jeho dobrého jména. Lze je udělit za života nebo in memoriam. Cenu města je možné získat za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím a statečností, s činností v oblasti vědy, kultury, sportu a jiné. Tato cena se uděluje jednotlivcům. Návrh musí být předložen písemně na podatelnu MěÚ nebo na e-mailovou adresu osobnosti@tisnov.cz. Celá pravidla jsou zveřejněna na http://www.tisnov.cz/pravidla-pro-udelovani-cestneho-obcanstvi-ceny-mesta-tisnova-0. V letošním roce udělování cen města a čestného občanství proběhne v sobotu 28. října v 11.00 hodin v obřadní síni radnice. Ceny města Tišnova obdrží doc. RNDr. Jan Šmarda „in memoriam“ a pan Vlastimil Havlík. Čestné občanství obdrží Antonín Mouka „in memoriam“.

I pro příští rok se chystá tradiční reprezentační ples města Tišnova. Lze aspoň trochu odhalit, jaké novinky letos organizátoři připravují?

Prozatím mohu jen prozradit, že se XIV. reprezentační ples města uskuteční 17. února, program bude dozajista opět velmi zajímavý a do online předprodeje půjde 150 vstupenek.

Závěrem se zeptám, jaké zajímavé společenské nebo kulturní akce proběhnou v Tišnově do konce kalendářního roku a které vy osobně obyvatelům doporučujete?

Do konce roku máme na výběr z nepřeberného množství akcí. Začnu-li od konce – Novoroční ohňostroj, 27. 12. Živý betlém, 26. 12. Štěpánský koncert TiKO v kostele sv. Václava, 13. 12. koncertní recitál Štěpána Raka, 9. 12. předvánoční koncert Ha-kapely, 19. 11. Audrey Martells a W. Fischbacher Trio, 22. 10. pohádka v Muzeu města Tišnova O pekařském štěstí a mnoho dalších, velmi zajímavých akcí a pořadů.

Osobně bych Vás ráda pozvala na akci 16. listopadu, kdy se uskuteční v 16.30 u kostela sv. Václava pietní akt u památníku obětí komunismu a v 17.00 happening k výročí 17. listopadu na náměstí.

Vážení spoluobčané Tišnova i okolí, pro Vaši větší informovanost si dovoluji dodat, že od pondělí 13. listopadu bude před radnicí mezi stromy viset řetěz, na který můžete pověsit svůj klíč a připojit se tak ke společnému připomenutí 17. listopadu 1989, kdy se naší zemí ozývalo zvonění klíči a společně jsme prožívali OKAMŽIKY SVOBODY v podobě sametové revoluce.

S přáním klidných dnů pro nás všechny MChF

Autor: Roman Skřepek

 

 

 

 

Další článek:
Předchozí článek: