Tišnov posiluje v třídění komunálního odpadu

Tišnov posiluje v třídění komunálního odpadu

Již devět let zajišťuje město Tišnov pro své občany systém třídění a sběru bioodpadu a osm let mají občané možnost předcházet vzniku odpadu tím, že třídí a zpracovávají bioodpad v zapůjčených kompostérech a vytváří si tak vlastní kompost do svých zahrádek.

Město Tišnov požádalo o dotaci z prostředků EU, v rámci Operačního programu životního prostředí na pořízení kompostérů pro své občany. V tomto projektu bylo město úspěšné! V měsíci září si tak občané města Tišnova a místních částí Hájek-Hajánky, Pejškov a Jamné mohli zažádat o bezplatné zapůjčení kompostérů do svých zahrad. K dispozici bylo celkem 350 kusů kompostérů o různých velikostech. Již od října si tak zaregistrovaní zájemci mají možnost svůj kompostér vyzvednout na sběrném dvoře města.

Dle zákona o odpadech je každý občan České republiky povinen komunální odpad třídit, odděleně shromažďovat a odkládat na místa k tomu určená. Současná legislativa odpadového hospodářství vyžaduje stále vyšší míru třídění komunálního odpadu. Reaguje tak na skutečnost, kdy od roku 2024 bude zakázáno ukládat na skládky recyklovatelný nebo jinak využitelný odpad. Město Tišnov se proto snaží občanům nabídnout stále více možností třídění komunálního odpadu. Již od roku 2011 se mohou občané Tišnova přihlásit do tzv. pytlového sběru plastů, který umožňuje odvoz plastového odpadu přímo od domu. Dále město nabízí pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu a zaregistrovaným občanům umožňuje bezplatné zapůjčení kompostérů.

V měsíci říjnu dochází k výměně opotřebených kontejnerů na separovaný odpad za nové a k navyšování jejich množství u vybraných sběrných míst. V období podzim až jaro budou do bytových zástaveb rozmístěny také kontejnery na svoz biologicky rozložitelného odpadu. Město tak dá možnost občanům bytových domů komfortněji třídit tzv. bioodpad, který jinak zbytečně končí v komunálním odpadu.

Třiďme odpad, má to smysl!

Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: