Koláč pro hospic v Oblastní charitě Tišnov

Koláč pro hospic v Oblastní charitě Tišnov

Ve středu 4. října jste si mohli v tišnovských ulicích zakoupit koláč a přispět na péči a podporu nevyléčitelně nemocných na Tišnovsku, kteří se rozhodli prožít poslední chvíle života v kruhu své rodiny a svých nejbližších. Akce přinesla neuvěřitelných 30 303 Kč.

Koláč pro hospic je veřejnou sbírkou, která každoročně upozorňuje na problematiku paliativní a hospicové péče. Již několikátým rokem je významně podpořena mnoha firmami z Tišnova a okolí. Pracovníci charity od brzkých ranních hodin dodávají koláče do předem dohodnutých firem a zde je i prodávají. V některých začal prodej již v pět hodin ráno, v dalších byl domluven v různých dopoledních a poledních časech.

Před osmou hodinou se do akce zapojili studenti SŠ a ZŠ Tišnov a Gymnázia Tišnov. Více jak dvě desítky těchto dobrovolníků procházely městem a nabízely chutné koláče. Spatřit jste je mohli také na stánku u prodejny Albert, který byl otevřen do pozdních odpoledních hodin. S koláči rozdávali letáčky s informacemi o možnostech domácí hospicové péče v našem regionu. Dalším prodejním místem byl farní úřad.

Sbírka zaznamenala velký úspěch. O to se v ulicích města zasloužili především studenti. S nadšením oslovovali kolemjdoucí, nabízeli koláče a informovali je o problematice paliativní a hospicové péče. Jejich přístup k celé akci zaslouží velikou pochvalu. Je milé vědět, že existují mladí lidé, kteří dokáží pomáhat bez nároku na honorář a kterým ani toto téma není lhostejné.

Oblastní charita Tišnov srdečně děkuje všem za maximální nasazení v celé akci, rovněž i studentům a vedení SŠ a ZŠ Tišnov a Gymnázia Tišnov, které jim umožnilo zapojení do sbírky. Děkujeme také dalším dobrovolníkům, spolupracujícím firmám, výrobcům koláčů, úřadům, pracovníkům charity a především všem, kteří si od nás koláč zakoupili.

Děkujeme, že nás podporujete ve snaze o smysluplný a snesitelný život našich klientů. I díky vám můžeme být přínosem nejen pro ně, ale pro celé rodiny umírajících. Snažíme se o to, aby všichni kolem nich respektovali jejich jedinečnost a porozuměli tomu, že i z těžkých dob lze čerpat radost a sílu.

 

Autor: Šárka Blatná, koordinátorka sbírky

Foto: Petra Burianová

Další článek:
Předchozí článek: