ZÁŘIJOVÉ SLOVO STAROSTY

ZÁŘIJOVÉ SLOVO STAROSTY

Co se událo o prázdninách?

Ještě před koncem školního roku, a díky báječnému počasí zejména v průběhu prázdnin, bylo možné se osvěžit na tišnovském koupališti a vyzkoušet nové dětské brouzdaliště. Každý z návštěvníků mohl využít komfortně opravené bezprašné komunikace a ti přijíždějící lepší podmínky pro parkování, včetně dohodnuté plochy vedle areálu Autoklubu. Za všechny pozitivní ohlasy jsme rádi.

Na samém začátku prázdnin byla na náměstí bílou barvou vyznačena parkovací místa, instalovány parkovací automaty – to vše za účelem plánovaného zpoplatnění parkování. Primárním důvodem ovšem není příjem do rozpočtu města, o čemž ostatně svědčí symbolická sazba 5 Kč za první hodinu parkování. Důvodem je především zavedení regulace vedoucí k omezení doby, po kterou necháme auto na náměstí zaparkované. Do zavedení zpoplatnění to bylo tak, že 60 % vozidel stálo na náměstí více než pět hodin. Myslím, že změna je evidentní na první pohled a každý, kdo potřebuje na náměstí zaparkovat k vyřízení úředních záležitostí, návštěvě lékaře apod., nyní tuto možnost má.

Přelom prázdnin byl ve znamení historické trhové slavnosti spojené s otevřením Turistického informačního centra a Cesty hrdelního práva. Nejen k mojí velké radosti se těšila poměrně hojné účasti. Měl jsem možnost (v mládí spíše povinnost) absolvovat několik průvodů. Avšak to, čeho jsem se poslední červencovou sobotu stal součástí, bylo naprosto skvělé a díky spontánní a pozitivní atmosféře výjimečné. Děkuji všem, kteří přispěli k uspořádání akce. Dovolte mi zmínit alespoň několik jmen – Monika Chlupová Fruhwirtová, Miloš Sysel, Jan Brdíčko, Irena Ochrymčuková, Libuše Beranová, Václav Drhlík, členové Karasova divadla, Katolická vzdělávací jednota.

A také jsme měli možnost ochutnat plody Tišnovského kulturního léta, jehož pořadatelem bylo Městské kulturní středisko. Za mě stručně – dobrá práce!

Bylo to letos vskutku poetické léto…

Investujeme, stavíme, vylepšujeme… Ale jaká je naše trpělivost?

Díky stavební sezóně jsou prázdniny i začátek nového školního roku tradičně ve znamení různých dopravních komplikací a stavebního ruchu na mnoha místech. Naše město nebylo letos výjimkou. V průběhu realizace těchto investičních akcí narážíme na spoustu problémů. Mnohdy „bojujeme“ s dodavatelskými firmami (zdržení na hřišti u ZŠ Smíškova), tu a tam nás zaskočí nedokonalost projektu (nové třídy v půdní vestavbě na ZŠ nám. 28. října), případně čelíme překvapením, která nebylo možné předvídat (havarijní stav odpadního potrubí v prostorách nového TIC, nekvalitní stropní konstrukce v Jamborově domě). Snažíme se vše řešit za pochodu a věřte, že klademe důraz především na to, aby negativní dopady byly minimalizovány. Dobře si uvědomuji, že i přesto je mnoho z vás omezeno či přímo obtěžováno stavebním ruchem a jinými souvisejícími komplikacemi. Děkuji vám všem za trpělivost, kterou přispíváte ke zdárnému průběhu těchto akcí. Vážím si toho, že si nestěžujete, nelamentujete a naopak různá omezení statečně snášíte. Vždyť po jejich realizaci budeme společně odměněni – zlepšením veřejného prostoru či interiérů budov (ulice Smíškova a Kvapilova, Galerie Josefa Jambora), rozšířením nabídky veřejných služeb (informační centrum s veřejným WC, kluziště a hřiště u ZŠ Smíškova) vznikem nových prostor určených k trávení volného času (park pod kostelem) anebo zvýšením dopravního komfortu (ulice Brněnská). Pokud jde o roli radnice, představuji si v této souvislosti především lepší informovanost o těchto problémech, které mnohdy nečekaně vyvstanou. Proto do konce roku pro vás chceme zavést zbrusu novou službu s názvem „Mobilní rozhlas“. Zjednodušeně řečeno se jedná o aplikaci, jejímž prostřednictvím vám do mobilního telefonu můžeme posílat aktuální informace o dopravních uzavírkách ve městě, stavebních pracích, výpadcích elektřiny či jiné důležité zprávy. Více informací přinesou další vydání Tišnovských novin.

Květnice aneb dva různé úhly pohledu

Pod názvem „Květnice“ – slovem, které je tak jedinečně spjato s naším městem, si toho každý z nás může představit vícero. Především je to kopec, hora, či chcete-li přírodní památka. Dalšími významy mohou být např. – sídliště Květnice, úspěšný futsalový tým, název jednoho z místních pivovarů anebo též hotel na náměstí. O něm je také má první zmínka.

Již delší dobu jednáme s nájemcem hotelu Květnice a vyjadřujeme nespokojenost se službami, které aktuálně nabízí. Společnost, jež má nemovitost dlouhodobě pronajatou, však jiného podnájemce, či chcete-li provozovatele hotelu a restaurace, dosud najít nedokázala, byť snaha byla. Z právního posudku dnes již archaického znění nájemní smlouvy, který jsme si nechali externě zpracovat, však bohužel nevyplývá možnost snadného řešení. Proto jsme se rozhodli vstoupit do celé záležitosti aktivněji a po dohodě s nájemcem vyhlásila záměr pronájmu přímo Rada města. Snad budeme do konce října, dokdy je termín pro podání nabídek, chytřejší a kdysi pyšná součást našeho náměstí dostane tolik potřebný nový impuls. Věřte, že pohled z oken radnice nám není lhostejný.

A druhá zmínka, kterou se chci dotknout „Květnice“, je naopak radostná. Pokud jste v poslední době měli možnost se projít po úpatí našeho nejvyššího kopce z ulice Dvořáčkova (pod ZŠ nám. 28. října) podél ul. Klášterská, zaznamenali jste nově upravenou cestu. Pokud jste tudy ještě nešli, nenechte si to ujít! Po letech tak byla touto „drobnou“ úpravou zpřístupněna do té doby zarostlá a neprostupná kouzelná místa, která kdyby měla ústa, mohla by vyprávět zajímavé příběhy.

Co nás čeká do konce roku?

Poslední čtvrtletí roku je tradičně spjato se sestavováním rozpočtu města na rok následující. S kolegy ve vedení města se snažíme být zodpovědní, pokud jde o případné zadlužování města (za tři roky naše koalice nepřijala žádný úvěr), a zároveň také dostatečně odvážní, pokud jde o investování, opravy apod. (viz odstavec o investicích). Velké množství akcí, které se daří realizovat, je tedy umožněno díky solidním daňovým příjmům a v poslední době také díky přiděleným dotacím. Těší mne, že rozhodnutí zřídit projektovou kancelář začíná přinášet kýžené ovoce. Kromě dobrého hospodaření se také snažíme akce kvalitně připravit za účasti odborníků. Snad se to bude dařit i nadále. O podobě rozpočtu na příští rok a prioritách města vás samozřejmě budeme informovat.

V září jste všichni srdečně zváni na Svatováclavské hody. Věřte, že takovéto akce nejsou zcela obvyklé a například naše partnerská města jsou zejména z pozitivní atmosféry a celkové pospolitosti velmi příjemně překvapena. Važme si toho! Konec října bude mimo jiné tradičně ve znamení předání čestných občanství a cen města. A pokud jde o listopad, snad neprozradím nic tajného, když zmíním, že v přípravách je jakási forma happeningu, kterou bychom lépe dokázali připomenout jeden z nejvýznamnějších státních svátků naší země – Den boje za svobodu a demokracii. A na to se osobně moc těším!

Přeji vám pohodové dny naplněné všemi barvami podzimu.

Jiří Dospíšil, starosta města

 

Další článek:
Předchozí článek: