Člověk, těžká práce, život není ideální

Člověk, těžká práce, život není ideální

V lesích můžeme při přibližování dřeva stále častěji potkávat nejrůznější moderní techniku. Jsou lokality, kde to není možné. Tažný kůň i dnes je neodmyslitelnou součástí práce v lese, tam kde se nedostanou stroje. Lidský um a koňská síla jsou odvěkými spojenci v boji o  dřevo. Tažní koně nás fascinují svou velikostí, mohutností a silou. Byli k tomu využíváni již odedávna.

Na našem území má chov chladnokrevných koní velmi dlouhou tradici. Přírodní podmínky spolu s povahou lesnických a zemědělských prací vyžadovaly potřebu chovu koní ochotných k práci, silných a vytrvalých. U nás vznikla tři chladnokrevná plemena, a to norik, slezský norik a českomoravský belgik. Tažní koně jsou přiměřeného temperamentu, pracovití, pohybliví a dobře ovladatelní.

Musíme si uvědomit, že pro mnohé z nás pracovní doba začíná a končí se zapnutím a vypnutím počítače. Kočí musí  již brzo ráno do stáje, aby svého koně nakrmil a mohl s plných sil vyrazit do práce. Po návratu z lesa se musí zase postarat především nejprve o něj. Nejen v dny všední, ale i sváteční, třeba o svěřené zvíře pečovat. Je to živé zvíře, které má své nároky a zároveň je to prostředek obživy a tak správnému hospodáři musí ležet na srdci dobrá kondice a zdravotní stav jeho tažného koně.

Při práci nachodí kočí za den  několik kilometrů a to takřka za každého počasí. Tažení klády ze svahu nebo i do svahu je veliké riziko, že zraní nejen sebe, ale i koně. Oba dva musí byt sehraná parta, která dokáže těžkou práci v lese kočírovat.

Ať chceme nebo ne, i v době nejmodernější techniky se v lese bez obětavých lidí a jejich nepostradatelných pomocníků neobejdeme. Tuto práci může dělat jen člověk, který má kladný vztah ke koním a přírodě.

V lesích na Tišnovsku pracují koně Bon, Cézar, Lord, Blesk, Reman a další. V červenci kůň jménem Lord při stahování dřeva uklouzl a položil se na záda. Nebýt rychlého zásahu lesních pracovníků už nevstal. Byl vyproštěn z postroje. Tahle práce patří mezi riziková zaměstnání. Člověk musí koni a kůň člověku naprosto důvěřovat. Jen jeden špatný povel nebo jeho pohyb může být nebezpečný pro oba dva.

Život bez koní v lese si vůbec nedokážeme představit i v současné době. A tak si musíme každého takového koňáka a jeho šikovného tažného koníka vážit a vždy si uvědomit, co vše se za jeho prací skrývá.

 

Autor + foto: Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: