Město Tišnov bude organizovat veřejnou službu

Město Tišnov bude organizovat veřejnou službu

Od 1. února letošního roku začal platit nový zákon, podle něhož se budou dlouhodobě nezaměstnaným osobám krátit dávky, pokud nenastoupí do tzv. veřejné služby. Ta je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pro to, aby dlouhodobě nezaměstnaní dosáhli na státní pomoc alespoň v dosavadní výši, budou vykonávat veřejnou službu minimálně 20 hodin za měsíc. Veřejná služba je charakterizována jako pomoc obcím nebo dalším subjektům, zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Vzhledem k tomu, že veřejná služba je organizována zejména orgány státní správy a samosprávy a neziskovými organizacemi, se město Tišnov rozhodlo do této aktivity rovněž zapojit. Následně byla uzavřena smlouva s Úřadem práce ČR a zřízeny čtyři pozice pro udržování čistoty ulic a veřejných prostranství, a to s účinností od 1. 7. 2017.

 

Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: