Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

16. června byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na jaře letošního roku:

Izabela Gregušová

Jiří Růžička

Adam Danihel

Vít Slezák

Jan Kroupa

Ondřej Kroupa

Mikuláš Dominik Kotlář

Ivana Čadová

Tobiáš Máčka

Viktorie Vodná

Jakub Gerža

Alžběta Vokáčová

Marek Zháněl

Antonín Mlnařík

Václav Novotný

Pavlína Horčicová

Stela Pařízková

Ema Kuldanová

 

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou v září 2017.

(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

 

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

Foto ilustrační

 

Další článek:
Předchozí článek: