Informace pro zájemce o členství v okrskové volební komisi

Informace pro zájemce o členství v okrskové volební komisi

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017.

Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se koná ve stálých volebních okrscích, kterých je v Tišnově vytvořeno devět. Na průběh hlasování v každém volebním okrsku dozírá okrsková volební komise.

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala u něho překážka výkonu volebního práva a není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pokud byste měli zájem stát se členem okrskové volební komise ve městě Tišnově, můžete již nyní vyplnit na webu města Tišnova prostřednictvím elektronického dotazníku přihlášku pro zájemce o členství v okrskové volební komisi.

Podání přihlášky neznamená automatické zařazení do okrskové volební komise, neboť dle příslušného zákona musí být při obsazování míst v okrskových volebních komisích v první řadě zohledněny delegační listiny jednotlivých volebních stran.
V případě, že bude zájemce do některé okrskové volební komise zařazen, bude o tom ze strany Městského úřadu Tišnov včas informován.

Více informací budete postupně nacházet na http://www.tisnov.cz/informace-k-volbam.

 

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: