Projekt Potencionální zaměstnavatelé na Tišnovsku

Projekt Potencionální zaměstnavatelé na Tišnovsku

V rámci mezipředmětových vztahů předmětů volba povolání a zeměpis žáci 8. A a 8. C v pilotním projektu navštívili čtyři firmy našeho regionu. Zvolili jsme různorodé průmyslové obory s počtem zaměstnanců od 4 do 750 a zavítali jsme do firem Mouka Tišnov (textilní průmysl), Tišnovské pivo (potravinářství), Siemens Drásov (elektrotechnický průmysl) a Erba Lachema Brno (chemický průmysl).

Před samotnou návštěvou podniku proběhla teoretická příprava formou skupinové práce pod vedením vyučujících obou předmětů. Při exkurzi v zeměpisné části naši žáci plnili výstupy učiva ŠVP Terénní výuka. Zjistili například, odkud a jakým způsobem zaměstnanci do práce dojíždí, a procvičili si tak vyhledávání v jízdních řádech. Cestou si zopakovali také práci s mapou a buzolou. V samotném podniku se žáci zajímali o vstupní suroviny, skladbu hotových výrobků, odběratele a případný vývoz do zahraničí, čímž si prakticky procvičili nabyté vědomosti o hospodářství ČR.

Zjišťovali, jaké profese jsou v jednotlivých firmách zastoupeny. Následně v hodinách předmětu volba povolání hledali informace, na kterých školách v Jihomoravském kraji se dají jednotlivé profese studovat. Žáci se dozvěděli, zda je v daných podnicích nedostatek pracovníků a o které profese mají zaměstnavatelé zájem, zda podniky přijímají i absolventy základních škol a případně do jakých pracovních pozic. Naší snahou bylo podpořit u žáků, kteří se budou v příštím školním roce rozmýšlet nad svou budoucností, zodpovědné a uvážlivé rozhodování v souvislosti se svým dalším vzděláváním a profesní orientací a posílit jejich schopnosti prakticky využívat osvojené poznatky při uplatňování na trhu práce.

Postřehy žáků

Siemens Drásov

 • Zaujalo mě, že je velká poptávka po pracovnících na CNC strojích, a začal jsem uvažovat, že bych se na tento obor přihlásil.
 • Překvapil mě pořádek v hale a celkové uspořádání podniku. Velké uplatnění zde najde angličtina a němčina.
 • Ty motory se prodávají kolem 500 000 Kč až k desítkám milionů. Ráda bych tam pracovala, protože mají dobré platy a všude mají pořádek a čisto.

Mouka Tišnov

 • Vyváží do 28 států, což mě překvapilo.
 • V mých očích to byla prodejna popruhů, ale teď jsem viděla ty obří hlučné a fantastické stroje, a že pan majitel je schopný člověk.
 • Zaujalo mě, že vyrábí i psí obojky na zakázku a lana pro sportovce.
 • Fungují už 170 let a zaujímají čtvrtinu světového trhu, pracovníci používají špunty do uší.

Tišnovské pivo

 • Líbilo se mi, že exkurze byla zpestřená soutěží s otázkami týkajícími se piva a této firmy a pro výherce byly připraveny ceny.
 • Ochutnali jsme slad, který je lepší, než jsem myslela.

Erba Lachem Brno

 • Zaujalo mě pracovní oblečení (zelené, rouška) a žluté světlo v místnosti, kde se vyrábí proužky na testování moči.
 • Zaujaly mě zapnuté stroje, které plnily krabičky.
 • Líbilo se mi, že jsme si mohli odnést nějaký suvenýr, dále že pan průvodce vysvětloval vše zřetelně a jasně.

Samotní žáci exkurzi vyhodnotili jako přínosnou pro život a doporučují ji i svým mladším spolužákům. Pochopili, že pokud nedosáhnou určitého vzdělání se znalostí cizích jazyků, budou pracovat na nejnižších pozicích při stereotypní práci. Jak však správně ale podotkla jedna žákyně, „bez nižších pozic by to ani nefungovalo“.

Velice děkujeme všem průvodcům, že se nám maximálně věnovali, a vedení podniků za vstřícnost při přípravě exkurze.

 

Blanka Kabeláčová

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: