Z poradny: Příspěvek na mobilitu

Z poradny: Příspěvek na mobilitu

Dávka, která je určená osobám se zdravotním postižením, je příspěvek na mobilitu, o němž budu hovořit v tomto článku.

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka v měsíční výši 400 Kč a slouží k úhradě nákladů na dopravu. Na tuto dávku má však nárok pouze osoba starší jednoho roku, která je držitelem průkazu nebo má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením s označením ZTP či ZTP/P. Další podmínkou je pravidelná doprava, kterou je v žádosti nutné odůvodnit (např. doprava do školy, zaměstnání).

Pokud máte o příspěvek na mobilitu zájem, je třeba podat písemnou žádost na předtištěném formuláři. Ten můžete získat na pobočkách úřadu práce a také na webových stránkách http://portal.mpsv.cz/forms. Vyplněný formulář je nutné podat na krajské pobočce úřadu práce podle místa trvalého pobytu žadatele.

Pokud si nejste jisti, zda byste mohli mít na tuto dávku nárok, nebo budete chtít pomoci s vyplněním formuláře žádosti o příspěvek, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme.

Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 731 453 275, e-mailem: poradna@tisnov.charita.cz, dopisem či osobně na adrese: Poradna Porta Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov 666 01. Naše otvírací doba je každé pondělí od 7.30 do 17.00, úterý od 9.00 do 11.30 a ve středu od 7.30 do 16.00.

 

Ivana Hájková, Poradna Porta Tišnov

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: