Blokové čištění a nezodpovědní občané

Blokové čištění a nezodpovědní občané

Vážení občané,

začalo jaro a s ním jde ruku v ruce úklid po zimních měsících. A týká se i našeho města. V rámci jarního úklidu započala bloková čištění jednotlivých částí města. Dopravní značení, která na ně upozorňují, musí být umístěna s předstihem, v zákonem stanovené lhůtě, aby měli obyvatelé dotčených míst čas přeparkovat svá vozidla. Není třeba připomínat, jak je čisté a bezprašné prostředí potřebné pro zdravý a kvalitní život.

Již několik let strážníci kontrolují dodržování povinnosti řidičů odstavit vozidlo tak, aby bylo umožněno vyčištění avizovaného místa. V loňském roce se situace výrazně zlepšila a městská policie řešila minimum případů nerespektování dopravního značení při blokovém čištění.

Opakem je však počátek letošního roku. Jaké bylo naše zděšení a následná bezmoc při blokovém čištění na ul. Dlouhá ve dnech 16. a 21. března, kdy nebylo možné vyčistit větší část parkovacích zálivů kvůli stojícím vozidlům. Podotýkám, že dopravní značení upozorňující na blokové čištění v uvedené dny bylo umístěno s týdenním předstihem.

Otázkou je, kdo zaplatí následná další čištění, tzn. práci techniky a několika pracovníků. Odpověď je celkem jednoduchá, zaplatí to všichni občané města, protože daný úsek je třeba vyčistit minimálně ještě jednou a technika a pracovníci pak chybí někde jinde.

Záměrně nezmiňuji sankce a postih ze strany městské policie, protože se jedná o samozřejmou věc při porušení právních norem. Věřte, že vzniklá situace je učebnicovým příkladem toho, kdy je možno nechat odtáhnout vozidlo z komunikace odtahovou službou na vrub jeho majitele. Proto apelujeme na vaši solidárnost a sounáležitost s městem, jeho občany, majetkem a životním prostředím, protože o to vše jde především.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

 

Další článek:
Předchozí článek: