Ženy v Tišnově stále vedou

Ženy v Tišnově stále vedou

Průměrný věk Tišnovana byl na počátku letošního roku 41,22 let. Nejstarší občance bude letos 101 let a významného jubilea 100 let se v letošním roce dožívá další občanka Tišnova, 10 občanů je narozených v rozmezí let 1919 až 1922.

V roce 2016 se ve správním obvodu matričního úřadu Tišnov uskutečnilo 81 sňatků, z toho bylo 64 sňatků občanských a 17 církevních.

Mezi stálé obyvatele města loni přibylo 119 novorozených dětí, oproti tomu zemřelo 87 občanů Tišnova.

Zajímavá jsou také čísla spojená s migrací obyvatel. Z jiných obcí se do Tišnova k trvalému pobytu přihlásilo 324 lidí, zatímco 283 občanů se odstěhovalo jinam. V rámci města pak změnilo během roku 2016 adresu trvalého pobytu 201 občanů.

V Tišnově tak k 31. prosinci 2016 žilo 9 245 obyvatel, z toho 157 cizinců.

Ženy v Tišnově stále vedou nad muži – k uváděnému datu jich bylo o celých 13 % více.

 

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: