Průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Víte o tom, že člověk se zdravotním postižením může mít nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením, díky němuž má možnost čerpat různé výhody?

Průkazy osob se zdravotním postižením se vydávají ve třech stupních – TP, ZTP a ZTP/P a může ho získat osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým či duševním postižením. Toto postižení musí mít charakter dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, který podstatně omezuje schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob autistického spektra.

O průkaz je nutné zažádat na příslušné krajské pobočce úřadu práce podle místa trvalého bydliště žadatele. Žádost se podává na předtištěném formuláři, který je k dostání právě na krajských pobočkách ÚP nebo na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://formulare.mpsv.cz.

Jak jsem již uvedla v předešlých řádcích, existují tři stupně průkazů a ke každému z nich se vztahují jiné výhody.

Držitel průkazu TP má nárok na:

  • vyhrazené místo k sezení v městské hromadné dopravě (s výjimkou dopravních prostředků, ve kterých je nutné zakoupení místenky)
  • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání (Pozor! Neplatí u nákupů v obchodech, obstarávání placených služeb, ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních)

Držitel průkazu ZTP:

  • stejné výhody jako držitel průkazu TP, ale k nim navíc:
  • bezplatná doprava pravidelnými spoji místní veřejnou hromadnou dopravou
  • sleva 75 % jízdného ve II. třídě osobního vlaku i rychlíku ve vnitrostátní přepravě
  • sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

Držitelé průkazu ZTP/P:

  • stejné výhody jako držitelé průkazu TP a ZTP, ale k nim navíc:
  • bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
  • bezplatná doprava vodicího psa, je-li dotyčný úplně nebo prakticky nevidomý a pokud ho nedoprovází průvodce

V případě podrobnějších dotazů se na nás můžete obrátit na telefonním čísle 731 453 275 nebo se u nás zastavit osobně na adrese Ráboňova 116, Tišnov, do Poradny Porta Tišnov. Poradenství je zdarma.

Ivana Hájková, Poradna Porta Tišnov

 

Další článek:
Předchozí článek: