O dopravě v Tišnově a okolí s Ing. Václavem Šikulou

O dopravě v Tišnově a okolí s Ing. Václavem Šikulou

Tématem tohoto čísla Tišnovských novin je doprava. Zeptám se proto místostarosty Ing. Václava Šikuly, jak to vypadá s dlouho očekávanou rekonstrukcí ulice Brněnské?

Rekonstrukce celé ulice Brněnské od křižovatky s ulicí Dvořákovou a U Humpolky až po křižovatku s ulicí U Pily se skládá ze tří částí.

  1. Rekonstrukce vodovodů a kanalizací – tuto etapu bude město provádět nepřímo prostřednictvím Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (SVaK), jehož je členem, a to v časovém předstihu.
  2. Rekonstrukce vlastního tělesa vozovky – vlastníkem je Jihomoravský kraj, investorem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK).
  3. Rekonstrukce chodníků, zelených pásů, zeleně, veřejného osvětlení a cyklostezky, což bude starostí města Tišnova, které bude také investorem.

První fáze je připravena projekčně, finančně a bude se soutěžit dodavatel stavby. Na druhou fázi je JmK připraven projekčně a nyní probíhá územní řízení, na které bude navazovat řízení stavební. Vlastní realizace stavby je však závislá na financích z IROPu a na schválení Radou JmK. Pokud nenastanou nepředvídané okolnosti, měla by být akce spuštěna letos.

 

Kraj plánuje i rekonstrukce dalších významných silnic z a do Tišnova. O které úseky jde a jaké změny to přinese řidičům?

Jedná se hlavně o úsek silnice II. třídy Deblín–Tišnov. Bude to akce velmi náročná, rozdělená do šesti stavebních úseků. Předpokládá se investice přes 300 milionů korun. Bude to největší akce SÚS JmK v roce 2017. Dotkne se nejen obyvatel obcí, které se nachází v této lokalitě, ale hlavně velkého počtu řidičů, kteří denně směřují z Tišnova na dálnici D1 a zpět (osobní i nákladní dopravy). Organizace objízdných tras nebude jednoduchá. Zahájení této investice v roce 2017 je již schváleno Radou JmK.

Kromě úseku Deblín–Tišnov je pro letošní rok připravená i rekonstrukce silnice II. třídy Drásov–Tišnov. Vypadá to, že řidiči z Tišnova a okolí budou opět zažívat krušné okamžiky. Snad se podaří všechna úskalí rychle překonat a Tišnov a jeho nejbližší okolí se zařadí se svými komunikacemi do standardu, který je v mnoha zemích již zcela běžný.

 

Která z výše uvedených staveb předpokládá spoluúčast města Tišnova a v jakém rozsahu?

Spoluúčast města Tišnova je a bude samozřejmě u všech těchto akcí. Ovšem finančně se nás dotkne pouze rekonstrukce ulice Brněnské, kde jsou rozpočtované náklady ve výši 23 milionů korun. Nepřímo se však bude město podílet také na rekonstrukci kanalizace prostřednictvím SVaK Tišnovsko, a to ve výši 24 milionů korun. Rozpočtované náklady SÚS JmK na tuto rekonstrukci budou činit asi 50 milionů Kč.

 

Koncem roku se objevily první náznaky připravované změny parkovacího režimu na náměstí Míru. Co připravujete a jaké změny to řidičům přinese?  

Plánování nového režimu parkování na tišnovském náměstí si vyžádalo projektovou přípravu a nezbytné posouzení dopravněsprávního orgánu včetně Policie ČR. Proto se informace o tomto záměru musela objevit na úřední desce města již v závěru roku 2016. Projekt máme připravený, schválený a nyní probíhá příprava realizace. Regulace statické dopravy na náměstí Míru v Tišnově je nezbytná. Analýza současného stavu uvádí, že dvě třetiny vozidel zde parkují celý den. Občané města i našeho správního regionu tak mají malou šanci při návštěvě obchodů, pošty, polikliniky i úřadů zde dočasně zaparkovat a vyřídit si nezbytné záležitosti.

 

Odkdy se tedy počítá se zpoplatněním a jak se to projeví na obsahu v našich peněženkách?

Se zavedením časově omezeného parkování na náměstí v Tišnově a zpoplatněním se počítá v první polovině letošního roku. Rádi bychom zavedli systém, který je v mnoha městech obdobné velikosti již vybudován a díky kterému se dopravní situace v centrech výrazně zlepšila. Počítáme s tím, že první hodina parkování by byla zpoplatněna částkou např. 5 korun, každá další 10 korun. V době od 17.00 do 7.00 hod. by zůstalo parkování bez poplatku, vč. celých sobot, nedělí a svátků.

 

Je v plánu i výstavba nějakých dalších parkovacích ploch na území města?

Ano. Plánujeme vybudovat parkovací plochu v Riegrově ulici naproti bývalé ZŠ. Jednalo by se v podstatě o radikální rozšíření stávajícího parkoviště u sokolovny. Podle studie, kterou máme k dispozici, bychom tak umožnili parkování až 90 vozidlům. Tento plán je smělý, ale věřím, že reálný. Zásadně by realizaci tohoto projektu ovlivnilo vypsání dotačního titulu na podporu výstavby záchytných parkovišť nebo parkovacích center ve městech. Prvotní informace o této podpoře se již objevily. Současně na území města Tišnova plánujeme vybudování dalších parkovacích míst např. v ulicích Osvobození, Králova, Hornická, Nádražní i pod ZŠ nám. 28. října.

 

Letošní zima se pravděpodobně podepsala i na stavu místních komunikací, počítáte i tento rok s nějakou větší opravou, nebo se budou provádět jen drobné práce?

Letošní zima nám stav komunikací jistě zhorší více než v předchozích letech, a proto bude rozsah jejich opravovaných míst větší. V tomto roce také připravujeme rozsáhlejší opravy komunikací formou mikrokoberců. Pro tento způsob opravy se nabízí např. ulice Tyršova, část ulice Hornické, ulice Drbalova, popřípadě Husova. Zároveň počítáme i s provedením oprav výtluků a poškození povrchů komunikací tradiční tryskovou metodou.

 

Stále uvažujete o nějaké místní dopravě, nebo jste se rozhodli tento druh dopravy zatím nerealizovat?

Stále o tom vážně uvažujeme. Jen se nedaří vše realizovat tak rychle, jak bychom si přáli. V současné době čekáme na zapracování našich připomínek do tzv. „generelu dopravy“, což je poměrně rozsáhlý dokument, který analyzuje současný stav parkování, pěší dopravy, automobilové dopravy, cyklodopravy, řešení tras, křižovatek i směrů pohybu a dopravy v celém městě. Jeho součástí je i otázka místní dopravy ve městě. Věřím, že náš záměr bude i odborně podpořen a budeme moci třeba i na zkoušku tuto „vnitrodopravu“ realizovat. Ve spolupráci s veřejností bychom vytvořili anketu na ověření zájmu. Následně oslovíme možné dopravce a samozřejmě také připravíme kalkulaci finanční náročnosti ve vztahu k rozpočtu města. Do termínu schvalování příštího rozpočtu bychom měli mít jasno.

 

Připravil Roman Skřepek

Foto: archiv MěÚ

 

 

 

Další článek:
Předchozí článek: