Zimní radosti i starosti

Zimní radosti i starosti

Zima je v plném proudu a my se kolikrát nestačíme divit, co vše jsou někteří řidiči ochotni riskovat, snad kvůli své lenosti, pohodlnosti nebo časové tísni, ale hlavně obrovské nezodpovědnosti.

Řeč je o vozidlech neočištěných od sněhu, ale především o oknech ve výhledu řidiče nezbavených ledu nebo námrazy.

Jeden příklad z praxe za všechny: strážníci dohlíží u přechodu pro chodce nad bezpečným přecházením dětí při cestě do školy, k přechodu se blíží vozidlo, které nesnižuje rychlost. Řidič není ve voze vidět, na předním skle je pouze průzor velikosti dezertního talířku. Strážník tuší nebezpečí a vstupuje do vozovky před přijíždějící vozidlo, má na sobě výstražnou vestu, v jedné ruce zastavovací terč a v druhé píšťalku. Řidič vozidla na vstup strážníka do vozovky nereaguje, ten tak musí použít zastavovací terč a píšťalku. Řidič zastaví až na úrovni přechodu pro chodce, před kterým čekají děti, a to těsně před strážníkem, který je v tuto chvíli přímo v úrovni vyškrábaného průzoru! Tentokrát to dopadlo dobře… Při následné kontrole řidiče a vozidla se strážník dozvěděl, že se řidič moc omlouvá, ale že velmi spěchá! Uvedený vyškrábaný průzor byl jediným spojením řidiče se světem a ve vozidle bylo dokonce přítomno malé dítě, a to ještě s aktovkou na zádech a nepřipoutané. Co na to říct?

Co asi může probíhat takovému řidiči hlavou před nastartováním, zařazením rychlosti a uvedením do pohybu takto (ne)připraveného vozidla? Uvědomuje si vůbec, jak nebezpečným se stává pro sebe a celé své okolí?

Slovy zákona: „Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně-technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.“

Ne každý si uvědomí nebo ví, že řádné očištění vozidla od sněhu a ledu je od loňského roku novou povinností stanovenou zákonem. Za uvedený přestupek lze uložit blokovou pokutu na místě do výše 2 000 Kč, popř. věc postoupit ke správnímu řízení. Doposud se však bavíme o zákonné povinnosti, což je jedna stránka věci. Druhá stránka věci, ta mnohem důležitější, nastupuje v případě, že se již něco stalo; svědomí a následný život s vědomím toho, že jsem kvůli pár bezcenným minutám způsobil někomu, a to nejen cizím osobám, ale i vlastní rodině, velmi krušné chvilky.

Jsou případy a tento je jeden z nich, kdy pojišťovna velice rychle zjistí, že k události došlo v důsledku závažného porušení nějaké povinnosti, a dle toho povede následné (ne)plnění. Nový občanský zákoník je dnes, co se týče odškodnění, velice variabilní a celkem neúprosný. Mnohamilionové náhrady nejen samotným poškozeným, ale případně i jejich rodinným příslušníkům nejsou nic neobvyklého a mnohdy je nepokryje ani výše povinného ručení, natož pokud je plnění pojišťovnou kráceno. Stojí nám to za to?

Městská policie pevně věří nebo přesněji řečeno chce věřit, že výše popsané jednání bylo, je a bude v Tišnově pouze výjimkou, a současně vám v roce 2017 přeje mnoho šťastných kilometrů bez nehod a pokut.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: