Předvánoční výstava betlémů odhalila tajemství

Předvánoční výstava betlémů odhalila tajemství

Adventní výstava betlémů, která se poosmé konala od 10. do 18. prosince 2016 v prostorách OÚ Předklášteří, opět předčila veškerá očekávání. Téměř 2 000 návštěvníků za devět dnů v předvánočním shonu mluví za vše.

Oproti výstavě konané v roce 2015 došlo k několika viditelným změnám. Výstava trvala déle, nebyli zde předvádějící výtvarníci, ubylo menších a drobných betlémků. Zato výrazně přibylo andělů a hlavním tahákem bylo pět velkých historických betlémů – ty pohyblivé z kostela v Tišnově a v Drásově, dále kralický betlém, třebíčský betlém a největším tahákem byl jistě betlém frýdlantský, jehož figurky pocházejí již z roku 1880.

Jen díky tomu, že se počet členů a fandů společnosti Art Periscope rozrůstá, jsme si mohli dovolit splnit náš letitý sen, a to převézt celý betlém z kostela ve Křtinách, kde byl uložen několik roků v nevyhovujících prostorách, a uvést ho do takového stavu, aby mohl být vůbec vystavován. Představovalo to desítky hodin usilovné mravenčí práce, za kterou bych chtěl poděkovat především Jiřímu Maláskovi z Tišnova, dále pak Otu Kubátovi z Tišnova a Jiřímu Maláškovi z Malhostovic. Profesionální dokončení zajistil Robert Vítek z Muzea Vysočiny v Třebíči. Po skončení výstavy byl frýdlantský betlém převezen k dalšímu restaurování a věříme, že se do příští výstavy podaří zprovoznit i celý jeho mechanický systém.

Zajímavostí loňské výstavy byl také pohyblivý betlém z kostela Povýšení sv. Kříže z Drásova, o němž nebylo ani známo, odkud pochází, ani nic o jeho autorovi. Naštěstí stál přímo naproti známému tišnovskému betlému, který zhotovil Alois Vajer v roce 1935, a tak nás překvapila podobnost, zjevně ne náhodná. Naděje, že drásovský betlém pochází z dílny stejného autora, nám nakonec potvrdil i přizvaný expert Ing. Viktor Dvořák, Csc., z Moravských Budějovic. Takže tato výstava přispěla k odhalení nové skutečnosti, že brněnský kotlář Vajer zhotovil za svůj život pět velkých betlémů, nikoliv čtyři, jak se dosud tradovalo.

Vhodným doplněním výstavy betlémů byli andělé na mnoho způsobů a z nejrůznějších materiálů, od výtvarníků i žáků ZŠ Předklášteří a Dolních Louček.

Samotnou instalaci a provozování úspěšné výstavy si nedovedu představit bez pomoci všech našich příznivců, tímto bych chtěl poděkovat manželům Kubátovým, Janě Svobodové, Miroslavě Vlčkové, Marii Czepové, Jiřímu Maláskovi, Jiřímu Maláškovi, Michalu Benešovi, Bohuslavu Haškovi, manželům Ondrovým a Ondrouškovým, Antonínu Srbovi, Oldřichu Sobotkovi, Petru Pokornému a samozřejmě celé mojí rodině. Velký dík také patří všem pracovníkům obecního úřadu v Předklášteří pod vedením starosty Antonína Nahodila a dále sponzorům – firmě JICOM Tišnov a Jihomoravskému kraji.

Již nyní pilně připravujeme a plánujeme devátou výstavu betlémů a určitě se bude opět na co těšit. A ještě jedno přání nakonec, snad si na letošní výstavu najdou cestu také žáci MŠ a ZŠ z Tišnova.

Zdeněk Jílek, Art Periscope

Foto: Michal Beneš

Další článek:
Předchozí článek: