Tradice vánoční besídky

Tradice vánoční besídky

Když se v prosinci přiblížil vánoční čas, žáci a pedagogové naší školy potěšili svým vystoupením, písničkami, básničkami i tancem, seniory a rodiče. Již dlouhou dobu jezdíme vystupovat s vánoční besídkou do Domova sv. Alžběty na Žernůvce a více jak deset let do Domova pro seniory v Předklášteří. Tradice vánoční besídky (několik desetiletí) přetrvala i poté, co jsme se přestěhovali z bývalé školy na Bezručově ulici v Tišnově do školy v Předklášteří, nyní se nacházíme jako SŠ a ZŠ v Tišnově na nám. Míru.

Do programu letošní vánoční besídky jsme vybrali nejenom tradiční koledy (Pásli ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma, Z jedné strany chvojka), ale i ty méně známé (Bohu čest sláva, Na nebesích hvězdička). Sáhli jsme i do písní Z. Svěráka a J. Uhlíře (Stromy, Zajíc sedí na bobku, Brýle), Anny K (Vzácnej den), M. Tučného (Vánoční) a na závěr besídky jsme zvolili skladbu méně známé autorky T. Vágnerové (Vánoce jsou tady).

Písně byly doplněny recitací zimních a vánočních básní, čehož se ujala děvčata a chlapci ze ZŠ, ale i studenti SŠ oboru ošetřovatel/ka. Tancem latinskoamerického jivu obohatili program sourozenci Sára a Adrian Horváthovi z DD v Tišnově. Dlouhotrvající potlesk rodičů i seniorů byl odměnou za tvrdou práci. Dobrou tradicí se také staly dárečky pro seniory. Letos děti vyrobily se svými učitelkami v PV pečený čaj. V minulých letech jsme darovali výrobky z keramiky, ručně dělané svíčky nebo sádrové andělíčky.

Obliba vystoupení našich dětí roste, a proto si nás na příští rok senioři ze Žernůvky i Předklášteří objednali opět. Jsou totiž jedinečnými okamžiky jak pro účinkující, tak pro diváky.

Jana Bártlová

Foto: archiv ZŠ a SŠ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: