Vánoční koncert základní umělecké školy

Vánoční koncert základní umělecké školy

Každoroční vánoční koncert zdejší základní umělecké školy, konaný ve velkém sále Městského kulturního střediska Tišnov, patří k těm větším z jejích akcí. Je to umožněno hlavně kapacitou sálu. Přesto i loni, přesněji ve středu 21. prosince 2016, přišlo publika tolik, že bylo nutno přidávat židle. (To nemá být postesknutí nad trochou té práce navíc, naopak vyjádření radosti, že v dnešní pracovně vypjaté, a dokonce předvánoční době si rodinní příslušníci i další zájemci dokážou najít čas a v tak hojném počtu přijít.) Představil se především hudební obor školy, tradičně se zapojily též obory literárně-dramatický a výtvarný.

Zazněla hudba různých slohových období od barokní až po moderní (chcete-li postmoderní), umělá i lidová, světská i duchovní. Z hudebních nástrojů bylo možné slyšet zobcové flétny, housle, klarinet, klavír, kytary, saxofon, trubky i violoncello a vedle nich nebo spolu s nimi zpěv. Představily se různé soubory: mezi nimi snad nejvýraznější bylo trubkové „Trio Très“ ze třídy pana učitele BcA. Aleše Cecavy. Mnozí ze žáků a žákyň hráli na vánočním koncertu školy už opakovaně, a tak bylo možné posoudit jejich umělecký rozvoj. Ten si vyžádal soustavnou, vpravdě neutuchající přípravu počítanou řádově v rocích. Poblahopřát lze všem účinkujícím, žákům i jejich učitelům. Každému z výkonů by bylo možné věnovat zvláštní odstavec. Z prostorových důvodů to nejde, a tak větší pozornost budiž tentokrát zaměřena alespoň na jedno z hudebních těles, jejichž význam pro školu trvale roste.

Je to „Dětský pěvecký sbor ZUŠ Tišnov“. Posledních několik let ho vede paní učitelka Dana Morysová. Dlouhá léta vyučuje především hru na akordeon a s řadou svých žáků a žákyň v tomto předmětu dosáhla a dosahuje met nejvyšších, včetně diplomů z národních i mezinárodních soutěží. U dětského pěveckého sboru, jehož osazenstvo se podstatně či úplně vymění nezřídka z roku na rok, se o dosažení podobných cílů sní poněkud obtížněji. Nicméně pod vedením této paní učitelky diplomy dnes už přiváží i on, „její“ sbor. A co je stejně důležité: jak se říká, „ví se o něm“. Sbor umělecky roste stále náročnějším pěveckým repertoárem za klavírní spolupráce vždy usměvavé paní učitelky Jitky Zavřelové. Na tomto koncertu sbor nabídl kytici vánočních písní včetně novinky: úspěšné spolupráce se dvěma nadějnými žákyněmi školy – houslistkou Elenou Rozbořilovou (ze třídy paní učitelky Kateřiny Matisové) a violoncellistkou Nelou Jebáčkovou (ze třídy paní učitelky Heleny Ruszové). To vypadá velmi slibně. Proč?

Třeba se tyto dvě „první vlaštovky“ rozrostou ve štěbetající celé „ptačí hejno“ – v další žákovský orchestr školy. Komorní smyčcový? Anebo jiný? Byl by to krásný vývoj, zcela v duchu školní tradice dnes už známých souborů, jimiž byly či jsou například „Ha-kapelka“ a „Ha-kapela“, „Barocco Aggiornato“ a „Undistortion“ a tak dále a tak podobně. Těšme se na to přinejmenším výhledově!

Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru na ZUŠ Tišnov

Foto: archiv ZUŠ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: