Opět se blíží sokolský slet

Opět se blíží sokolský slet

V roce 2018, kdy naše republika oslaví 100. výročí vzniku Československa, se sokolové nejen z Česka slétnou do Prahy na XVI. všesokolský slet. Tím chceme přispět k oslavám tohoto významného výročí a zároveň si připomenout významnou úlohu sokolů při vzniku republiky.

Je neuvěřitelné, že to bude už pátý slet po obnovení Sokola v roce 1990. Aby se všechno podařilo, musíme již nyní začít s důkladnou přípravou. V současné době jsou schváleny všechny hromadné skladby, které budou na sletu předvedeny. Jsou určeny pro všechny věkové kategorie, a jak se ukázalo, jejich pracovní předvedení jsou velice zdařilá. Nácvik skladeb začne symbolicky štafetou, která povede ze všech krajů a sokolských žup včetně Slovenska do Prahy v září 2017.

Samotnému sletu budou předcházet slety žup a slety v rámci krajů.

Samozřejmě s nácvikem hromadných skladeb začneme v září i v naší tělocvičné jednotě v Tišnově a dalších T. J. Sokolské župy Pernštejnské, tak abychom mohli už v únoru 2018 představit aspoň části skladeb na sokolské akademii a v květnu uspořádat v Tišnově župní slet.

K účasti na nácviku a provedení hromadných vystoupení zveme všechny zájemce o tento druh pohybové aktivity. Zvláště chceme zapojit do nácviku mládež. Vyzýváme tak všechny učitele mateřských a základních škol a jejich rodiče, aby se se svými dětmi k nácviku připojili. Všichni víme, jak je důležité, aby si děti už od útlého věku našly cestu k pohybovým aktivitám, které nesporně přispívají k jejich zdravému vývoji. Na základě našich zkušeností jsme si jisti, že jejich účast na hromadných pohybových vystoupeních k tomu významně přispěje. O tom, že všechny skladby jsou pěkné, se můžete přesvědčit na serveru YouTube pod profilem Sportovní všestrannost ČOS.

Jan Sláma

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: