Základy efektivního zvládání finančních potíží

Základy efektivního zvládání finančních potíží

Tématem tohoto vydání Tišnovských novin je rozpočet města na rok 2017, a to nás v poradně inspirovalo k zamyšlení nad problematikou rodinných rozpočtů, finanční odpovědnosti a strategiemi zvládání finančních potíží.

V naší poradně je běžná praxe, že lidé přicházejí požádat o pomoc až v době, kdy již mají finanční problémy takového rozsahu, že nejsou schopni splácet všechny své závazky, hrozí nebo již probíhá exekuce a kroky k nápravě tohoto stavu jsou již velmi obtížné. Rádi bychom vás proto podpořili v tom, abyste své finanční a právní záležitosti řešili dříve a efektivněji. Existuje několik jednoduchých zásad, které vám v tom mohou pomoci.

  1. Mějte přehled o svém rodinném/osobním rozpočtu (a o všech dluzích, které máte). Často pomůže se zamyslet, za co utrácíme peníze a jestli jsou to dobře vynaložené prostředky, nebo můžeme podobné cíle zabezpečit i jinou, levnější cestou. Porovnávejte ceny zboží i finančních produktů. Mohou se výrazně lišit. Pozor na slevy a super výhodné nabídky, mnohdy jde o prodejní taktiku prodávajících a o výhodnosti by se dalo polemizovat. Pokuste se mít k dispozici rezervu pro náhlé nepředpokládané výdaje.
  2. Zabezpečte si možnost dostávat poštu a přebírejte si ji. Ověřte si, jestli máte u všech institucí nahlášenou správnou kontaktní adresu, jestli máte řádně označenou schránku a pošta vám chodí. I v případě, že máte trvalý pobyt evidovaný na ohlašovně městského úřadu, máte možnosti, jak si nechat poštu doručovat. Pečlivě si uchovávejte všechny důležité písemnosti (úřední dopisy, smlouvy, potvrzení).
  3. Nevstupujte do nejasných právních vztahů a nepodepisujte nic, co jste nečetli nebo čemu nerozumíte. Nebojte se vzít si čas na prostudování dokumentů v klidu domova. V případě složitějších a méně srozumitelných smluv se nebojte požádat o právní pomoc. Pokud se vám někdo snaží vnutit smlouvy narychlo a bez času na důkladné prostudování a přemýšlení, má k tomu většinou důvod a nebývá to ta pro vás nejvýhodnější varianta. Pokuste se prozkoumat i jiné možnosti. Ptejte se na podmínky a nestyďte se smlouvy nepodepsat – vy pak budete zavázáni. Pokud si něčím nejste jisti, přijďte se poradit.
  4. Neposkytujte své osobní údaje.
  5. Buďte aktivní při řešení svých záležitostí a nespoléhejte se na to, že vám nic nehrozí nebo se věci nějak vyřeší. Neřešením se problémy jenom prohlubují. Komunikujte se svými věřiteli, a pokud nejste schopni řádně plnit své závazky, hned se pokuste řešit situaci (úpravou splátkového kalendáře, odkladem splátek nebo jiným způsobem). Soudní a následné exekuční řízení vám může vaše dluhy podstatně navýšit. Pokud je již zahájeno proti vám rozhodčí nebo soudní řízení (obdržíte platební rozkaz, vyrozumění soudu apod.), reagujte ve stanovené lhůtě. Často jsou platební rozkazy sepisovány „strojově“, s čímž souvisí větší chybovost (nejsou tam započteny všechny platby, pohledávka neodpovídá smlouvě nebo obchodním podmínkám apod.). Tyto věci nebo nesoulad smluvních pokut či úroků s dobrými mravy apod. můžete namítat (podat odpor) pouze ve stanovené lhůtě 15 dnů. Po právní moci platebního rozkazu (nebo rozsudku) to již není možné a dochází k jejich vykonatelnosti. Přijďte se proto poradit včas.

Rádi Vám pomůžeme. Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 731 453 275, e-mailem na poradna@tisnov.charita.cz, dopisem či osobně na adrese: Poradna Porta Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov 666 01. Naše otevírací doba je každé pondělí od 7.30 do 17.00, úterý od 9.00 do 11.30 a ve středu od 7.30 do 16.30. Poradenství je poskytováno bezplatně.

Jana Růžičková, poradna Porta Tišnov

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: