Silvestrovský běh v Lomničce

Silvestrovský běh v Lomničce

Tak jako každý rok musí Jiřík ve Zlatovlásce toho hada ochutnat, kvanta lidí se večer musí opít a většina obyvatel v produktivním věku po Novém roce prostě musí do té… milované práce, tak i na základě tohoto vyššího principu se v Lomničce i letos musel konat Silvestrovský běh – pro tentokrát s pořadovým číslem 19.

Ke startu se dostavilo všech 97 běžců, kteří se registrovali, což znamená, že si to mezitím nikdo nerozmyslel a ani se nikdo nezalekl projevu starosty Sokola. Jiné faktory způsobující nenadálou neúčast nejsou známy, neboť hospoda na Silvestra otevírá až ve dvě. Velmi pozitivní je též zpráva, že všech 97 účastníků závodu doběhlo do cíle. Někteří přihlížející se totiž obávali, že v případě jejich vlastní účasti by u hřbitova popadali do rakví.

Všichni tito sportu chtiví sportovci ve sportovním duchu sportovali natolik intenzivně, že je nezastavily ani kapky potu řinoucí se ze špiček nosů na nelítostný a mrazem rozžhavený asfaltový povrch nebo propocené spodní termoprádlo, jehož odkaz památky byl jistě cítit ještě dlouho po skončení dechberoucí vřavy o co nejlepší umístění. A ty předsmrtelné výkřiky při zdolávání cílové roviny o převýšení minus dva metry… Všichni běžci se vydali na strastiplnou cestu dlouhou tak nějak šest kilometrů (6,1 km na desetinu kilometru přesně) o celkovém převýšení nahoru a dolů 46 metrů, v teplotě, která po dlouhé době připomínala zimu. Ale sluníčko zato svítilo, jako by to mělo být naposledy. Co se účasti týče, o osm kusů překonala tu loňskou, což vytvořilo v tomto směru nový rekord. Nicméně pořadatelé tajně a často i v soukromí pod peřinou, když se nikdo nedíval, doufali, že počet účastníků překročí trojcifernou hodnotu. Ne, neměli jsme na mysli číslo 827. No tak příště just musíme říct ještě strécovi Tondovi, Lojzíkovi a Maruně.

Pro rok 2016 naše výpočetní středisko zaznamenalo 36 běžců, kteří spadali do kategorie muži, 33 žen a 28 mužů nad 40 let. Průměrný věk všech zápasníků o rekordní slivovici byl 35,8 let. Z této statistiky však nejsou vyjmuti závodníci, jejichž věk není v souladu se zákonem ve věci požívání alkoholických nápojů. Podíváme-li se do jednotlivých kategorií, průměrný věk v mužích byl 29,2 let, průměrný věk ženách 30,9 let a průměrný věk v kategorii muži nad 40 byl 39 let. To je ale nesmysl, co? Ve skutečnosti to bylo téměř 50 let. Údaje k vyhodnocení průměrné velikosti poprsí v kategorii žen nejsou zaznamenány, ale v kategorii muži je to 65B. Veteráni pak 70D. Naše rekordní slivovice opět nabývá na archivní hodnotě, neboť doběhový čas, který podmiňuje její získání, znovu nebyl pokořen (19:42 Petr Ondroušek 2006).

Při průletu cílovou rovinkou jako první rozehnali slepice a strhli pásku s nápisem „zákaz vstupu“:

Autobus linky 333.

Dále pak v kategorii MUŽI:

  1. Pavel Váňa – 22:38
  2. Václav Kytner – 22:39
  3. Ondřej Doležal – 22:51

Kategorie ŽENY:

  1. Petra Seberová – 25:26
  2. Soňa Mihulová – 27:04
  3. Eliška Jelínková – 27:34

Kategorie M40:

  1. Miroslav Navrátil – 24:29
  2. Zbyněk Bednář – 24:31
  3. Pavel Zourek – 24:49

Sokol Lomnička vzkazuje všem, kteří svou účastí vytvořili i tento Silvestrovský běh, DĚKUJEME!

Jan Bytešník

Foto: Michal Beneš

Další článek:
Předchozí článek: