Poděkování za tříkrálovou sbírku

Poděkování za tříkrálovou sbírku

Milí dárci, milí koledníci,

přijměte velké poděkování za vaši štědrost, pomoc a ochotu spolupracovat při organizování letošní tříkrálové sbírky. Velice si cením, že jste nezištně věnovali prostředky a svůj volný čas a podpořili naše charitní dílo.

Jsme nesmírně vděčni koledníkům, kteří i přes značnou nepřízeň počasí rozdávali radost svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Díky nim se sbírka stává součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.

Protože v době uzávěrky Tišnovských novin neznáme ještě celkové výsledky TKS, připomínáme webovou adresu, kde průběžně výsledky zveřejňujeme http://tisnov.charita.cz/trikralova-sbirka/.

Výtěžek tříkrálové sbírky se z velké části vrací do oblastí, kde byly finance vybírány, a je určen převážně pro potřeby daného regionu. V plánu pro letošní rok máme nákup automobilu pro terénní služby.

Přeji Vám ze srdce radostný rok 2017.

Bc. Pavla Caudrová, koordinátorka TKS

Foto: archiv Oblastní charity Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: