Poděkování Pečovatelské službě CSS Tišnov

Poděkování Pečovatelské službě CSS Tišnov

Odebírám již patnáct roků pravidelně denně obědy z „penzionu“ na Králově ulici. Jsem na nich kvůli své nemoci plně závislý a jsem velmi spokojen jak s jejich kvalitou, množstvím, tak i se vzorným dovozem až do bytu. Ten provádí paní Knoflíčková od samého začátku. Nejen jí, ale i všem, kteří se na vaření, chystání a rozvozu podílejí, bych chtěl vyslovit velmi vřelý dík za jejich poctivou a obětavou práci. Věřím, že k mé pochvale by se přidali všichni, co tuto službu využívají a potřebují, a to nejen v Tišnově, ale i v některých okolních vesnicích, kam Centrum sociálních služeb obědy také rozváží. Doufám, že tato služba bude k dispozici i do budoucna, protože si neumím představit, jak bych si při svých zdravotních problémech zajišťoval teplé jídlo. A určitě nejen já.

Moje díky patří i paní ředitelce a vedoucí paní Šikulové, které organizují i ostatní služby, jichž často využívám už delší dobu, a jsem nesmírně se vším spokojen. Jedná se o drobné i větší nákupy, dovoz k lékaři, vyřízení receptu u lékaře, doprovody apod. Za spolehlivost a ochotu při dopravě do města patří můj dík paní Špirkové a paní Prokopové.

Všem, kteří případně váhají, služby CSS velice doporučuji.

Antonín Vraspír

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: