Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

Dne 2. prosince 2016 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené v létě roku 2016:

Petra Smutná

Barbora Zemánková

Václav Pintar

Adéla Kotolanová

Dominik Svoboda

Anna Slámová

Hugo Kupec

Richard Jan Veselý

Antonín Bartl

Richard Navrátil

Patrik Trnka

Nikolas Ayebeng

Julie Dušková

František Siuda

Karolína Tichá

Eliška Zuzaňáková

Marek Chocholáč

Kryštof Sobotka

Tomáš Kunc

Vilém Apeltauer

Vojtěch Dvořáček

Viktorie Ševčíková

Vojtěch Jeřábek

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady vítání občánků se budou konat na jaře 2017.

(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

Dagmar Dvořáková

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: