O dvou letech na radnici se starostou Jiřím Dospíšilem

O dvou letech na radnici se starostou Jiřím Dospíšilem

Sportovní terminologií řečeno, nedávno skončil první  poločas. Přestože se nyní žádná přestávka nekoná, využiji toho, že vychází první číslo roku 2017, a zeptám se. Jak vy sám hodnotíte první polovinu volebního období v čele radnice?

Hodnocení své vlastní práce či svého výkonu ve sportu se z principu bráním. Předpokládám však, že obyvatele města zajímá skutečně konkrétní odpověď. Tak tedy – „první půlku“ si dovolím hodnotit jako vydařenou. A mluvím teď za celý tým, tedy i své kolegy ve vedení města, s nimiž jsme jakýmsi trenérským kolektivem. Tím, kdo podává výkon na onom pomyslném hřišti, jsou však především úředníci a také pracovníci příspěvkových organizací města. Především díky nim se nám daří postupně plnit cíle, které jsme si vytyčili před dvěma lety. Nebývalo zvykem chválit jejich práci, spíše naopak. Právě proto mi dovolte konstatovat, že jsem s jejich prací velmi spokojen!

A co vidím jako naše největší úspěchy? Jsou to zejména následující body:
celkové zlepšení atmosféry v zastupitelstvu a na úřadě

dokončení rekonstrukce kanalizace a komunikací v lokalitě Za Mlýnem

pokračující rekonstrukce místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení

vydání nového územního plánu města a také územní studie pro lokalitu Hony za Kukýrnou

podpora tišnovských trhů a trhových slavností, podpora projektu Cesta hrdelního práva

vytrvalá podpora spolkového života a neziskových organizací

vyřešení neutěšené situace v MŠ U Humpolky

podpora školství rozsáhlými investicemi – půdní vestavba v ZŠ nám. 28. října, rekonstrukce sídla Inspira – střediska volného času Tišnov, opravy v budově na ul. Riegrova, rekonstrukce sociálních zařízení na obou základních školách

projektová příprava rekonstrukce ulice Brněnská

velmi dobré hospodaření města

revize kritérií pro přijímání do školek a zavedení elektronického systému přihlašování do MŠ
Letos došlo neplánovaně také ke změně ve složení Rady města i Zastupitelstva města Tišnova. Projeví se to na plánech do druhé poloviny volebního období?

Ano, střídání v poločase nebývá zase až tak obvyklé. V tomto případě šlo o osobní rozhodnutí Ing. Tomáše Komprse, které nezbývá než respektovat. Já mu tímto děkuji za odvedenou práci pro naše město. Z mého pohledu byl platným členem týmu. Pokud jde o druhý poločas, může chvilku trvat, než se tým sehraje. Nečekaná změna sestavy může ale, dle mého názoru, tým „okysličit“ a ještě více „nakopnout“. Jistě je také potěšitelné, že v Radě města Tišnova zasedla žena. Na našich plánech se nic nemění, v tišnovském dresu makáme společně dál.

Nedávno proběhly krajské volby, projeví se nějak změna ve vedení kraje na projektech připravovaných Jihomoravským krajem v Tišnově?

Naše město tíží především stav krajských komunikací. Dopravní infrastruktura není v dobré kondici a důležité ulice v našem městě jsou toho bohužel dokladem. Kdo alespoň trochu sledoval předvolební kampaň před krajskými volbami, jistě zaznamenal, že investice tímto směrem byly prioritou téměř všech stran. Těšme se tedy, že se tyto sliby nyní naplní. Nejbližší investicí by měla být rekonstrukce ulice Brněnská, na kterou je město již nyní připraveno. V letošním roce došlo k vytvoření projektové dokumentace, nyní bedlivě sledujeme postup Správy a údržby silnic JmK při vyřizování potřebných povolení. Současně jsme již vstoupili v jednání s novým vedením kraje a na setkání s panem hejtmanem jsme jasně prezentovali, že tato akce je pro město prioritou. O dalších tématech budeme s panem hejtmanem jednat při jeho návštěvě Tišnova, která je naplánována na polovinu měsíce ledna. Je potěšitelné, že naše město bude mezi prvními, které pan hejtman po svém zvolení navštíví. Tato schůzka bude příležitostí pro diskusi o dalších bodech možné vzájemné spolupráce – např. stav budovy školy na ul. Riegrova, otázky spojené se zdravotnictvím a tišnovskou nemocnicí, podpora projektů města v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit a další.

Důležitým rozhodnutím je také schválení rozpočtu na další rok. Které připravované projekty považujete za důležité pro město a jeho obyvatele?

O rekonstrukci krajské komunikace na ulici Brněnské již byla zmínka. Pokud jde o další komunikace, také nechceme zahálet. Nový povrch (tzv. mikrokoberec) by měl zlepšit stav v ulicích Tyršova, Drbalova, Husova a v části Hornické. V roce 2017 bude také konečně zahájena realizace parku pod kostelem. Jedná se o dvouletý projekt s plánovaným dokončením v polovině roku 2018, který obohatí centrální část města o dosud chybějící klidovou zónu. Ve spodní části hotelu Květnice (bývalý bufet, později herna) vznikne zbrusu nové informační centrum s veřejnými toaletami. Budeme také řešit neutěšenou a nebezpečnou dopravní situaci před Základní školou Smíškova vybudováním nové komunikace, chodníků a parkovacích míst. V druhé naší základní škole na nám. 28. října pak bude dokončena vestavba nových učeben.
Město Tišnov významně podporuje i rozvoj sportu a tělesných aktivit. Na co se mohou obyvatelé těšit v příštím roce?

Další vylepšení bude v létě čekat návštěvníky koupaliště. Naši nejmenší se mohou těšit na nové brouzdaliště, rekonstruované budou též prostory bufetu. Rádi bychom realizovali i bezpečnou cyklostezku ke koupališti, ale tato investice má několik úskalí. Kromě nezbytné dotační podpory je to i participace na rekonstrukci komunikace a zastávek ze strany Správy a údržby silnic JmK. U cyklostezky na Železné vznikne pumptracková dráha. Jde o atraktivní dráhu pro kola s vlnkami a klopenými zatáčkami. No a asi největší „peckou“ v této oblasti by měla být rekonstrukce hřiště a vybudování kluziště na ul. Smíškova. Podmínkou je získání dotace či příznivě vysoutěžená cena. Tak držme palce.

Existuje investice, která by se měla v rozpočtu objevit, ale musí ještě nějakou chvíli počkat?

Pilně pracujeme na projektu smuteční síně na novém hřbitově. Oslovili jsme čtyři kvalitní architekty, jejichž studie již v první polovině prosince hodnotila odborná komise. V současné chvíli bude Rada města Tišnova rozhodovat o výběru jednoho řešení ze dvou, které tato komise doporučila. Tento projekt bychom tedy chtěli v příštím roce dotáhnout do fáze stavebního povolení. Realizace se pak rýsuje na rok 2018. Z finančních důvodů jsme rovněž prozatím odložili realizaci poslední etapy rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ nám. 28. října.

Jak letos oslavíte vánoční svátky a Nový rok?

Vánoce strávím tradičně se svojí rodinou. Doufám, že příroda nás všechny odmění opravdovým zimním počasím, při němž si nejen děti užijí sněhových radovánek. Na Nový rok se pak chystám na tišnovské náměstí. Novinkou bude ohňostroj, který se tentokrát uskuteční právě v novoroční podvečer, aby se mohli zúčastnit i naši nejmenší. Všichni občané jsou srdečně zváni!

A jaké je Vaše přání obyvatelům města i celého regionu Tišnovsko do roku 2017?

Přeji všem vánoční svátky strávené v příjemné atmosféře a v kalendářním roce 2017 bezedný koktejl zdraví, pohody a optimismu.

Roman Skřepek

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: