Třídíme i drobná elektrozařízení

Třídíme i drobná elektrozařízení

Společnost Asekol a. s. podpořila v letošním roce město Tišnov částkou 20 tisíc Kč určenou na rekonstrukci dvou stanovišť na elektrozařízení, a to stanoviště u Pošty 3 a u horní brány starého hřbitova. Rovněž byla nově vydlážděna i ta pro ostatní kontejnery na třídění odpadu. K bráně hřbitova bylo stanoviště přesunuto z původního, méně vhodného místa, které se nacházelo u křižovatky a znemožňovalo tak řidičům dobrý výhled. Nová stanoviště občanům zajistí mnohem pohodlnější přístup ke kontejnerům a snadnější možnost třídění.

Současně společnost Asekol a. s. vyhověla žádosti města a dodala dva nové kontejnery na elektrozařízení na stanoviště při horním konci ulice Hornické a na začátek ulice Dlouhé. Celkem tak mohou občané třídit drobná elektrozařízení do šesti červených kovových kontejnerů umístěných kromě výše uvedených ještě na ul. Polní a před obchodem na sídlišti U Humpolky.

Do kontejnerů patří veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony a další. Do speciálního otvoru můžete vhodit i drobné baterie. Vhozená elektrozařízení se dále recyklují.

Recyklace znamená opětovné použití, znovuuvedení do cyklu, kdy se využíváním odpadů šetří přírodní zdroje a omezuje se zatěžování životního prostředí škodlivinami. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější než nová těžba. Například průměrný mobilní telefon o hmotnosti 100 gramů obsahuje 15 g mědi, 0,4 gramu drahých kovů (zlato, stříbro, platina) a 30 gramů plastů.

Vhozový otvor červených kontejnerů má rozměr 40 x 50 cm, větší elektrozařízení je třeba předat na sběrném dvoře města. Drobná elektrozařízení v žádném případě nepatří do směsného odpadu, neboť tím byste enormně zatížili životní prostředí.

Václav Drhlík, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Foto: archiv MěÚ

Další článek:
Předchozí článek: