„Šmejdi“ opět v akci

„Šmejdi“ opět v akci

Otázka nepoctivých prodejců, tzv. šmejdů, je stále aktuální a tímto bychom vás chtěli upozornit na nové zkušenosti, poznatky a praktiky těchto prodejců.
Tentokrát „zaútočili“ na území Tišnova pod názvem společnosti BINAMED. Podle dostupných zdrojů tato firma nabízí produkty z oblasti hygienických výrobků a zdravotnických přípravků pro léčebné účely aj.
Po obdržení a přečtení dopisu, který samozřejmě hned na počátku upozorňoval na získání dárku ve výši 1 000 Kč, bylo nutno telefonicky imaginárně dárek převzít a potvrdit účast na předváděcí akci. Tato se konala v měsíci říjnu v penzionu Červený Mlýn a samozřejmě jen pro ty, kteří potvrdili převzetí dárku a účast telefonicky.
V souvislosti s uvedenou akcí jsme vyslechli několik stížností od zklamaných občanů, kteří se (po uspořádání myšlenek) marně chtěli s firmou zpětně spojit a zboží vrátit. Na tento popud jsme trochu zapátrali a naše zjištění bylo následující: firma BINAMED má sídlo na území Německa, uvedené telefonní spojení bylo použito toliko pro účely avizované akce, poté již bylo nedostupné. Místo, které si pro akci firma vybrala, bylo objednáno anonymně elektronicky přes zprostředkovatelskou agenturu a faktury byly hrazeny průběžně v hotovosti, tudíž žádné kontakty, žádná jména… Bohužel.
Pozor také na to, s kým telefonujete nebo komunikujete elektronicky, protože novodobými praktikami „šmejdů“ je využívání internetu či telefonu. Nabízejí nejrůznější zboží prostřednictvím e-mailů či telefonních hovorů. Podvodníci sází paradoxně především na důvěryhodnost svých nabídek. Často se v nich objevuje vychvalování nabízených výrobků a především výhodných či akčních cen, které mnohdy platí pouze „dnes“. Na nevyžádané e-maily je proto nejlepší vůbec nereagovat a v případě telefonních nabídek nikdy s ničím nesouhlasit. Už pouhý souhlas po telefonu totiž může být uzavřením obchodu a prodejci tak budou následně požadovat peníze.
Připomínáme, že se na nás můžete kdykoliv obrátit na telefonním čísle 603 577 252 nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na policie@tisnov.cz.
Na závěr vám Městská policie Tišnov přeje příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v roce 2017.
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: