MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

MĚSTO TIŠNOV VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pracovního místa

referent Odboru dopravy a živnostenský úřad

Popis pracovní pozice:
Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti v oblasti agendy řidičských oprávnění, tj. udělování a rozšiřování řidičského oprávnění, vydávání řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti a paměťových karet, vydávání výpisů bodového hodnocení, výpisů z evidenční karty řidiče, oznámení o dosažení 12 bodů, zaznamenávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a vedení správního řízení o vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení motorových vozidel na základě žádosti
Požadavky:
VOŠ, příp. SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, stanovené § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
znalost zákonů ve veřejné správě výhodou (zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 247/2000 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 56/2001 Sb.)
znalost práce s PC
morální bezúhonnost
komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita
zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců od nástupu

Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 3. 2017.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 14. 12. 2016
– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 14. 12. 2016 – do 17.00 hod.,
a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – referent Odboru dopravy a živnostenský úřad – NEOTEVÍRAT“
v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.Další článek:
Předchozí článek: