Přípravné lekce pro předškoláky

Přípravné lekce pro předškoláky

ZŠ a MŠ v Deblíně již tradičně pořádají bezplatná setkání s názvem „Hrajeme si ve škole“. Kurz je realizován zkušenými pedagogy formou her a cvičení a je určen pro nastávající prvňáčky a jejich rodiče. Jednotlivá setkání jsou zaměřena na adaptaci dětí na školní prostředí. V jejich rámci si rodiče také mohou ověřit zralost dítěte pro nástup do školy.
Jednotlivé lekce budou probíhat jednou měsíčně, vždy ve středu od 15 do 16 hodin v prostorách školy (podrobný harmonogram viz níže). V lekcích se zaměříme zejména na rozvoj: řeči a správné výslovnosti, jemné motoriky, grafomotoriky, předmatematických představ a logického usuzování, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, sociálních a pohybových schopností a dovedností.
Již nyní se těšíme na společná setkávání!

Harmonogram jednotlivých lekcí a jejich náplň:
středa 23. listopadu 2016: Pohyb nás baví – adaptační hry v tělocvičně (s sebou sportovní oblečení a obutí)
středa 14. prosince 2016: Co dovede tužka – úchop tužky, uvolňovací cviky, grafomotorika, pravolevá orientace
středa 11. ledna 2017: Knížka je náš kamarád – sluchové a zrakové vnímání, rozvoj vztahu ke knihám
středa 15. února 2017: Matematika hrou – předmatematické představy a usuzování, práce s interaktivní tabulí
středa 22. března 2017: Tvořeníčko – kreativní tvoření z hlíny

Pavlína Rohanová
Foto ilustračníDalší článek:
Předchozí článek: