JAK SE JEZDÍ V TIŠNOVĚ?

JAK SE JEZDÍ V TIŠNOVĚ?

Začal podzim a my máme pro vás několik zajímavých a důležitých poznatků, které jsme při naší práci zjistili.

Parkovací kotouč (hodiny)
Jak jistě všichni pozorní řidiči vědí, na parkovacích místech mezi OD Albert a nádražím ČD (příjezd od kruhového objezdu) již devět měsíců platí povinnost vyplývající z dopravního značení umístit při zaparkování vozidla za jeho čelní sklo parkovací kotouček, popř. jiným zřetelným způsobem vyznačit čas příjezdu, aby bylo možné zkontrolovat dobu 30 minut, na kterou je zde parkování omezeno. Dodržování této povinnosti však není ze strany drtivé většiny parkujících respektováno, stejně tak jako najíždění na tato místa z protisměru od OD Albert. Dovoluji si připomenout, že za nerespektování dopravního značení hrozí bloková pokuta na místě do 2 000 Kč, popř. správní řízení. Obdobné je to i při nájezdu z protisměru, protože parkovací místa jsou v režimu jednosměrné komunikace, tudíž příjezd od Alberta (přes plnou čáru) může být kvalifikován jako vjezd do jednosměrné komunikace v protisměru. Mohu vás ubezpečit, že městská policie nepoleví v kontrole těchto míst, protože ta nemají sloužit jako odstavné parkoviště, ale jako tranzitní parkovací místa pro nakupující občany a další, kdo dodržují pravidla silničního provozu.
Stejný režim parkování je i v prostoru krytého parkoviště OD Albert pouze s rozdílem, že zde je doba parkování omezena na dvě hodiny. Připomínáme, že parkovací kotouček lze zakoupit přímo v prodejně Albert na pokladně (upozornění je i na vstupních dveřích obchodního centra) za poplatek 5 Kč.

Děti versus bezpečnostní pásy
Všichni zainteresovaní a projíždějící jistě zaznamenali naši přítomnost u přechodu pro chodce u ZŠ nám. 28. října, snažíme se tak snížit rizikovost jednání dětí na začátku školního roku a řidičům připomenout, že školní rok již začal. Při této naší činnosti si samozřejmě všímáme i projíždějících vozidel a jejich posádek. Všem, kteří v autech přepravují děti, doporučujeme, aby jim sundali aktovky ze zad a řádně je připoutali bezpečnostním pásem, popř. pokud dítě nesplňuje zákonné podmínky, což je dle zákona hmotnost 36 kg nebo 150 cm výšky, aby ho současně usadili do autosedačky nebo na tzv. podsedák. Jsem přesvědčen, že časová tíseň ani pohodlí nestojí za ohrožení dětského zdraví nebo i života. V neposlední řadě se řidič, který neumístí dítě do sedačky či ho nepřipoutá bezpečnostním pásem, dopouští přestupku, který je kromě dosti vysoké blokové pokuty ohodnocen i záznamem v bodovém systému a ztrátou čtyř bodů.

Měření rychlosti
Mnozí jistě zaregistrovali, že v průběhu září strážníci měřili rychlost na ul. Na Honech. Vzhledem k neustávajícím stížnostem občanů města na porušování rychlosti na území Tišnova byl v průběhu roku na ul. Na Honech umístěn informativní měřič rychlosti ukazující řidiči okamžitou rychlost jeho vozidla. Po vyhodnocení výsledků z přístroje bylo zjištěno, že byť se tato konkrétní ulice nachází v zóně s omezením rychlosti na 30 km/hod., což je ještě zdůrazněno symbolem 30 na komunikaci a řidič přímo dostává z měřiče informaci o konkrétní rychlosti vozidla, přesto byly výsledky alarmující. Byly dokonce zaznamenány i rychlosti 80 až 100 km/hod., podotýkám v místě s omezením na 30 km/hod., v hustě obydlené zástavbě, kde je komunikace úzká a z jedné strany tvořena parkovacími zálivy se stojícími vozidly, navíc zde nepřetržitě hrozí vyběhnutí dítěte mezi auty do jízdní dráhy. Na základě těchto poznatků bylo přistoupeno k fyzickému měření rychlosti městskou policií. Jen v první hodině měření byla rychlost překročena o 15 až 30 km/hod. více jak padesáti procenty řidičů. K překročení rychlosti docházelo dokonce i v případě přítomnosti strážníků a vozidla městské policie.
Ptám se proto, stojí nám lidský život a zdraví za pár minut zpoždění, nebo je na vině městská policie, která si dovolí nedisciplinovaného řidiče změřit, zastavit, nebo dokonce pokutovat? Nikoli, je to jen každého volba, jak se postaví k přijetí osobní odpovědnosti za své jednání při usednutí za volant vozidla… Velice těžko se posléze rodičům a blízkým sražených dětí dívá do očí a něco vysvětluje. Opět a v neposlední řadě zákon pamatuje na tak závažné porušení pravidel silničního provozu vedle finančního postihu také ztrátou bodů (rozmezí 2 až 5 bodů podle míry překročení rychlosti), popř. zákazem řízení motorových vozidel (6 až 12 měsíců podle míry překročení rychlosti).
Městská policie Tišnov bude opakovaně provádět měření rychlosti v místech, kde je ze strany občanů na tento nešvar, s ohledem na bezpečný život ve městě, poukazováno. V žádném případě nebude docházet k měření rychlosti za účelem „naplnění městské kasy“, jak jsou občas schopni někteří lidé argumentovat.
Přejeme mnoho šťastných kilometrů bez nehod a bez pokut.
Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov
Foto: Jiří Sokol

Další článek:
Předchozí článek: