Spolek zdravotně postižených Brněnska děkuje

Spolek zdravotně postižených Brněnska děkuje

Chtěla bych tímto poděkovat městu Tišnov za finanční příspěvek na náš ozdravný pobyt Luhačovice – Pozlovice v Hotelu Adamantino ve dnech 29. 8. až 4. 9. 2016. Peníze, které jsme od města obdrželi, jsme použili na část dopravy účastníků na tento pobyt. Jelo celkem padesát devět zájemců, z toho dvacet Tišnovanů. Hotel se nachází přímo nad přehradou, všem se tam moc líbilo. Počasí nám přálo, mnozí účastníci se venku u vody koupali. Okolí rovněž nabízí možnost pěkných procházek kolem přehrady až ke kolonádě Vincentky. Cestou k přehradě využívali účastníci posilovací stroje, bylo to výborné. Dvakrát jsme měli objednaný autovláček, který nás dovezl ke kolonádě se zastávkou, tam jsme si mohli napustit do lahví Vincentku, koupit lázeňské oplatky a různé menší dárky. Jako každý ozdravný pobyt i tento začínal ranní rozcvičkou, následovaly procedury, masáže, denně návštěva bazénu, dále cvičení na židlích pod odborným dozorem zkušených cvičitelek. Přítomen byl i lékař. Všichni na tento pobyt rádi vzpomínáme, loučili jsme se s přáním pevného zdraví a někdy na shledanou.

Emilie Krčmová
Foto: Vlastmil Krčma

Další článek:
Předchozí článek: