Nová tvář jedné z dominant Tišnova

Nová tvář jedné z dominant Tišnova

Dnes je tomu již více než padesát pět let, co se prostory bývalého Okresního soudu staly zázemím školské instituci, která po celou dobu svého působení vychovává mladé lidi kompetentní nalézt svá profesní uplatnění v zemědělství, strojírenství či autoprůmyslu. V posledních letech se k těmto oblastem přidala také možnost získání odborného vzdělání zdravotnického charakteru.
Bez zajímavosti není ani samotná historie budovy, v níž dnes sídlí SŠ a ZŠ Tišnov. V době hospodářské krize, ve třicátých letech minulého století, se stát zasadil o podporu zaměstnanosti vznikem budovy Okresního soudu. Realizace této myšlenky stojící na preferencích společenských zájmů představovala pro řadu místních obyvatel pracovní příležitost a s ní spojenou šanci výdělku. V padesátých letech dvacátého století, v době konce éry okresu Tišnov, byla budova předána Ministerstvu zemědělství a byla zde zřízena Zemědělská učňovská škola. Koncem sedmdesátých let však původní budova soudu přestala potřebám školy kapacitně vyhovovat, a proto došlo k výstavbě dalších výukových prostor ve dvorním traktu staré budovy. Od té doby jsou tyto dva objekty označovány jako „stará a nová budova“. V období let 2010 a 2011 vzala současná škola pod svou záštitu Základní školu speciální z Předklášteří.
S ohledem na stáří budovy bylo stále více zřejmé, že pro zajištění jejího slušného technického stavu a optimální funkčnosti bude nutné učinit mnohé kroky. Této povinnosti se po svém nástupu do funkce ředitele školy ujal Ing. Rudolf Mašek, přestože bylo od počátku nabíledni, že celková renovace všech prostor školy bude během na dlouhou trať. Za účelem zajištění prostředků, výběrových řízení a dohledu nad kvalitou prováděných prací byl vytvořen projekční tým ve složení Ing. Rudolf Mašek, Bc. Renata Ambrosová a pan Josef Plachetka. Jejich snahy přinesly ovoce a za podpory zřizovatele Jihomoravského kraje se pro rok 2016 podařilo zajistit dostatek prostředků na realizaci renovačních aktivit.
Výsledkem veškerých snah je dokončená rekonstrukce školní jídelny, instalace termoregulátorů na systému vytápění ve všech budovách školy, rekonstrukce schodišťového zábradlí ve všech patrech, kompletní výměna oken na staré budově, renovace střechy s výměnou střešní krytiny včetně rekonstrukce okapů a hromosvodu a v neposlední řadě i nový „kabát“ exteriéru.
Vzhledem ke skutečnosti, že budova školy není historickým objektem podléhajícím správě památkové péče, byla volba barevného designu venkovní fasády na rozhodnutí vedení školy. Věříme, že nová tvář jedné z dominant města Tišnova bude i po estetické stránce naplňující a stane se příjemným zážitkem nejen pro místní obyvatele, ale i pro všechny návštěvníky města.

Jiřina Skočíková
Foto: archiv školy

Další článek:
Předchozí článek: