Úspěch žáků v soutěži „Ukaž, co umíš“

Úspěch žáků v soutěži „Ukaž, co umíš“

Ve dnech 15. a 16. září se dva žáci naší školy zúčastnili soutěže s názvem Ukaž, co umíš, na níž změřili své znalosti a dovednosti se studenty z jiných škol. Tato soutěž je určena pro žáky opravárenských a zemědělských oborů. Jejím pořadatelem byla Střední škola dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově. Soutěžilo se v dovednostech při opravách strojů, ovládání traktoru s přívěsem, orbě a v dalších zajímavých disciplínách. Žáci třetího ročníku učebního oboru opravář zemědělských strojů reprezentující Střední školu a Základní školu Tišnov se v silné mezinárodní konkurenci umístili na předních místech. Stříbro získal Václav Novotný a na čtvrté příčce se umístil Pavel Million. Tyto výsledky svědčí o velmi dobré přípravě žáků naší školy pro výkon svých budoucích povolání.
Poděkování vedení školy v této souvislosti patří všem, kteří naše reprezentanty na tuto soutěž připravili, v čele s učitelem odborného výcviku panem Vladimírem Štěpánkem.

Jiřina Skočíková
Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: