Demokratická škola

Demokratická škola

Umíte si představit školu, ve které děti rozhodují o tom, co se budou učit? Nebo mají dokonce právo rozhodovat o tom, kdo je bude učit, co se udělá se školními penězi, co se postaví? Možná vás to překvapí, ale takové školy jsou. Mezi nejznámější patří školy typu Sudbury Valley School ze Spojených států nebo typu Summerhill School z Velké Británie. Tyto školy vycházejí z přesvědčení, že „funkcí dítěte je žít svůj vlastní život – nikoli život, o kterém si jeho rodiče myslí, že by mělo žít, a také ne život podle účelů vychovatele, který si myslí, že je zná nejlépe“. Tato filosofie je, myslím, stále aktuální a také provokativní. Koho z nás přečtení takové věty trochu nepodráždí? A zároveň se automaticky objeví pochybnosti…
Přesto se právě podobnou cestou snaží jít také Základní škola ZaHRAda. Od tohoto školního roku se pravidelně každý týden schází všichni žáci naší školy společně s pedagogy na školním sněmu, kde mohou řešit všechno, co se jich bezprostředně týká – pravidla, prostředí školy, konflikty. Důležitým principem přitom je „svoboda, nikoli svévole“, tedy princip, který určuje, že moje svoboda končí tam, kde ovlivňuje někoho druhého. Zároveň se jedenkrát za měsíc koná tak zvaný „velký sněm“, kterého se účastní také rodiče žáků a který jako orgán zřizovatele má právo jednat a rozhodovat vlastně o všem, co se chodu školy týká. Pro ZaHRAdu jako takovou je to zásadní krok i v tom, jakou školou vlastně jsme a chceme být. Chceme být školou otevřenou potřebám dětí i jejich rodičů, školou, která učí už jenom tím, jak funguje. I proto pro nás nebylo obtížné získat certifikát „Rodiče vítáni“.
Zároveň bychom vás rádi s předstihem pozvali na akce, které plánujeme pro veřejnost v souvislosti se zápisem do prvního ročníku. Protože zápis se od tohoto školního roku posouvá až na duben, bude na vše více času.
Středa 22. 2. 2017 od 16.00 – Infoschůzka pro zájemce o školu, ale také pro kohokoliv, kdo se o ZaHRAdě třeba jenom chce více dozvědět. (Je to také den skautek, takže jim dopředu blahopřejeme.)
Úterý 28. 3. a středa 29. 3. 2017 – „ZaHRAda naživo“, tedy možnost zažít celý den v naší škole společně s vaším dítětem (hlaste se předem na info@skolazahrada.cz nebo tel. 777 645 919).
Středa 26. 4. 2017 od 16.00 – Zápis do prvního ročníku aneb „Kdo je zralý pro ZaHRAdu?“.
Podrobnosti k jednotlivým akcím budeme ještě zveřejňovat vždy s měsíčním předstihem. Můžete se s námi potkat také na trhových slavnostech.

Milan Růžička, ředitel ZŠ Zahrada
Foto: Martina Laušmanová

Další článek:
Předchozí článek: