Kroužek miniházené v Tišnově

Kroužek miniházené v Tišnově

Klub Házená Tišnov připravil pro školní rok 2016/2017 pro kluky a holky z prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd sportovní kroužek miniházené. Jeho cílem je všeobecný pohybový rozvoj se zaměřením na házenou. Děti se v kroužku miniházené naučí základní dovednosti, které je třeba umět při míčových hrách (běhat, házet, driblovat). Miniházená se liší od klasické házené menším hřištěm, speciálním gumovým míčem, se kterým prakticky nehrozí zranění. V rámci tréninku je kladen důraz na hravost, potěšení a prožitek hry s míčem. Trénink je veden především formou her, které u dětí všestranně rozvíjí pohybové schopnosti, rychlost, pozornost, koordinaci a házenkářské dovednosti. Hra jim rovněž přináší pozitivní zážitky podporující správný vývoj jejich chování, a to i ve skupině. Je pro ně navíc velmi atraktivní.
Tréninky pod vedením zkušených hráčů házené a licencovaných trenérů Jiřího Havláta a Martina Novotného se budou konat pravidelně až do konce školního pololetí ve sportovní hale v Tišnově v pondělí od 15.00 do 16.00 hodin a ve středu od 16.00 do 17.00 hodin. Poplatek za účast v kroužku miniházené (pravidelný členský klubový příspěvek) je stanoven pro tento školní rok ve výši 800 Kč za každé pololetí (tj. 1 600 Kč za celý školní rok). Snížení nebo prominutí příspěvku ze sociálních nebo jiných závažných důvodů je možné a řeší se individuálně na základě předložené žádosti. Přihláška je ke stažení na webových stránkách klubu, dále pak k dispozici u trenérů a vedení školy. Členové klubu jsou pojištěni úrazovým pojištěním prostřednictvím Pojišťovny VZP, a. s. To se vztahuje na tréninky i sportovní utkání.
Veškeré informace poskytují trenéři na telefonních číslech 605 732 756 (Jiří Havlát) nebo 777 840 592 (Martin Novotný). Vedení klubu je možné kontaktovat na telefonu 777 837 883 (Jan Schneider) nebo e-mailem na hazena@hazenatisnov.cz.

Jan Schneider
Foto ilustrační, autor: Michal Beneš

Další článek:
Předchozí článek: