Záměr pronájmu dvou ordinací v budově polikliniky

Záměr pronájmu dvou ordinací v budově polikliniky

Předmětem pronájmu je část prostor v objektu č.p. 24 na náměstí Míru v Tišnově stojícím na pozemku parc. č. st. 78/1 v k.ú. Tišnov. Prostor se nachází ve druhém nadzemním podlaží – ordinace č. 205 o výměře 21,5 m2, ordinace č. 206 o výměře 22,5 m2 a alikvotní část společných prostor. Ordinace lze pronajmout samostatně a za účelem poskytování zdravotnických služeb. Za nájem pronajatých prostor je stanovena minimální cena 1 352,31 Kč/m2/rok a za alikvotní část společných prostor je stanovena cena 208,05 Kč/m2/rok. Smlouva o pronájmu se zřizuje na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Zájemci mohou své nabídky posílat na podatelnu města do 7. 11. 2016 včetně.
Bližší informace poskytne Městský úřad Tišnov, Odbor správy majetku a komunálních služeb, Bc. Lenka Polnická na tel. 549 439 852 nebo 731 679 450.

Lenka Polnická, Odbor správy majetku a komunálních služeb
Foto: archiv MěÚ

Další článek:
Předchozí článek: