Štafeta klavírních recitálů na ZUŠ Tišnov pokračuje

Štafeta klavírních recitálů na ZUŠ Tišnov pokračuje

Vlastní recitál je jednou z mnoha možných aktivit žáka hudebního oboru základní umělecké školy. Na jaře 2016 měli recitál hned dva mladí klavíristé: 3. května Jiří Pokorný (6/I, 13 let) a 24. května Karolína Straková (2/I, 10 let). Oba v koncertním sále ZUŠ Tišnov, oba z klavírní třídy autora tohoto článku.
Jiří i Karolína si vybrali po devíti skladbách. Jiří sedm sólových a dvě čtyřruční, Karolína šest sólových a tři čtyřruční. Převažovala hudba klasicismu, hráčsky i posluchačsky vlídná a přehledná. Rodinám obou žáků náleží za podporu při přípravě jejich recitálů velké poděkování. Průvodního slova se ujal Lukáš Čtveráček nejprve s Doroteou Pokornou (oba 5/I) a pak s Adrianou Nečasovou (1/II). Šlo o žáky literárně-dramatického oboru ZUŠ Tišnov ze třídy paní učitelky MgA. Berit Hönigové. Mezioborová spolupráce na škole přinesla své ovoce.
Blíže k recitálům (včetně fotografií a videí) viz www.zustisnov.cz – záložka „Projekty“, podzáložka „Koncertní recitál“.
Školní rok 2016/2017 bude mimo jiné příležitostí k účasti v Soutěži žáků základních uměleckých škol České republiky. Tato účast není povinná. Soutěž totiž vyžaduje jisté oběti, například hru zpaměti. Recitál sice také není povinný, ale jisté oběti si žádá i on, byť ne zrovna tuto. Namátkou: počet skladeb, které zde zahráli jak Jiří, tak Karolína, byl trojnásobkem toho, co požadoval „Školní vzdělávací program ZUŠ Tišnov“ u postupové klavírní zkoušky v červnu 2016 (standardně tři skladby). Školní rok 2016/2017 tudíž mladým klavíristům může připravit chvíle nesnadného rozhodování, co si vybrat. Soutěž, nebo recitál?
Ale nepředbíhejme. Jiří a Karolíno, vítejte v „Klubu recitálistů“! Gratulujeme!

Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru
Foto: Karolína Straková, autor Zdeněk VašíčekDalší článek:
Předchozí článek: