Adaptační pobyty Gymnázia Tišnov

Adaptační pobyty Gymnázia Tišnov

Ve dnech 31. srpna až 6. září se v areálu letního tábora Brumov uskutečnily adaptační pobyty Gymnázia Tišnov. Jako první se za námi přijela podívat třída 1. A, poté následovala prima a jako poslední žáci 1. B. Počasí nám přálo, až na jeden den, ale i to jsme zvládli bez problémů. Noví studenti si vyzkoušeli celou řadu zážitkových aktivit, poznali nové spolužáky a seznámili se se svými třídními učiteli. Doufáme, že se třídám s námi líbilo, a přejeme jim krásné čtyři roky u nás na škole.

Lucie Šandová
Foto: Lucie ŠandováDalší článek:
Předchozí článek: