„Jízdenky, prosím“ – výstava o železnici

„Jízdenky, prosím“ – výstava o železnici

Vlaky, koleje, nádraží – železnici bereme jako samozřejmou součást našeho života a jen málokdo si uvědomí, že i ona prošla zajímavým technickým i historickým vývojem.

Stejné to bylo i s železnicí v Tišnově. V létě roku 1885, když z Brna do Tišnova přijel první vlak v čele s malou parní lokomotivou, to byla jenom lokálka místního významu, které se nepodařilo proniknout dále do nitra Českomoravské vrchoviny. Pouze vlečková kolej překročila řeku Svratku a končila v cukrovaru v Předklášteří. Dalších dvacet let trvalo, než byla v roce 1905 otevřena železniční trať do Žďáru nad Sázavou, kde navázala na již dříve otevřenou železnici z Havlíčkova Brodu. Dramatické události roku 1938 vedly k rychlému rozhodnutí o vybudování hlavní dvoukolejné železniční tratě přes Vysočinu, mezi Tišnovem a Žďárem nad Sázavou vedené ve zcela nové trase přes Křižanov. Válečná léta stavbu zastavila a nová trať byla otevřena až v roce 1953. Provoz se stále odehrával výhradně v režii parních lokomotiv – kouře, sazí a syčení páry, ale nová technika se neodbytně hlásila o slovo. Před padesáti lety tak došlo k zásadní změně. V listopadu 1966 byl na trati Havlíčkův Brod – Brno zahájen elektrický provoz. A řekněte sami, nebyla by škoda si tuto „padesátku“ nepřipomenout?

Tohoto úkolu se zhostilo Muzeum města Tišnova, které připravilo výstavu „Jízdenky, prosím“ s podtitulem „50 let elektrických vlaků v Tišnově“. Výstava se pro veřejnost otevře v sobotu 5. listopadu 2016 a bude přístupná až do neděle 22. ledna 2017. V první části expozice se návštěvníci seznámí se zajímavostmi z historie železnice v Tišnově a okolí, a to nejen slovem a obrazem. Velkým lákadlem ve druhé části výstavy bude pro děti i nás dospělé modelové kolejiště, po kterém budou po celou dobu výstavy jezdit vláčky. Třetí část expozice návštěvníky zavede do zákulisí železničního provozu. Tentokrát náš pohled nezvykle nasměrujeme nad koleje – na trolejové vedení. I trojrozměrné exponáty nás zavedou do království železniční energetiky, která je očím obyčejných cestujících skryta a zahalena tajemstvím. Součástí výstavy bude i řada doprovodných programů, především pro děti.

Všechno se však do budovy městského muzea nevejde. V sobotu 5. listopadu 2016 od 10 do 16 hodin se uskuteční na nádraží v Tišnově výstava železniční techniky. Vedle elektrických lokomotiv se zde veřejnosti představí i kolejová technika železničních energetiků, např. motorový vůz pro údržbu trakčního vedení. Pozornosti jistě neujde ani parní lokomotiva, která bude jezdit po tišnovském nádraží, a zájemcům bude umožněn i vstup na stanoviště strojvedoucího s projížďkou.

Muzeum města Tišnova ve spolupráci se SŽDC, s. o., Českými drahami, a. s., ČD Cargo, a. s., KPKV Brno a firmou Ing. Jiří Kotas vás srdečně zvou k objevování tajemství světa železnic.

Jiří Kotrman
Foto: Milan SáblíkDalší článek:
Předchozí článek: