MARIE OCHRYMČUKOVÁ OSLAVILA STÉ NAROZENINY

MARIE OCHRYMČUKOVÁ OSLAVILA STÉ NAROZENINY

V sobotu 20. srpna 2016 oslavila tišnovská rodačka a umělkyně paní Marie Ochrymčuková významné životní jubileum – sté narozeniny. Kromě její rodiny využili této příležitosti i zástupci vedení města Tišnova, poděkovali jí za její dlouholetou činnost a popřáli jí mnoho zdraví do dalších let. Rádi se k tomuto přání i touto formou přidáváme.

Marie Ochrymčuková se narodila s příjmením Vrzalová v roce 1916 v Tišnově. Studium na Reformním reálném gymnasiu v Tišnově zakončila maturitní zkouškou v roce 1935. Od akademického roku 1935/36 studovala na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a Vysokém učení technickém v Brně obor kreslení a deskriptivní geometrie pro učitele na středních školách. Po násilném uzavření českých vysokých škol v době německé okupace nastoupila jako „dělník na výpomoc pro vyšší úkony“ na ředitelství Státních drah v Brně. Roku 1946 ukončila své studium v ateliéru akad. sochaře Vincence Makovského 2. státní zkouškou s výborným prospěchem a pochvalnou poznámkou o píli a talentu. Při výchově tří dětí si doplnila aprobaci o obor matematika na Pedagogické fakultě University Jana E. Purkyně v Brně a pracovala jako učitelka na Základní škole v Tišnově. V souladu se svým pedagogickým působením a tvůrčím zaujetím působila na mnohé ze svých žáků, vytvářela u nich kladný vztah k výtvarnému umění a předávala zkušenosti řadě mladých výtvarníků. Kromě volné malby a kresby vytvářela portréty, busty a reliéfy svých přátel a známých, vyráběla loutky a kulisy pro loutkové divadlo v Tišnově a věnovala se různorodé výtvarné práci. Po odchodu do důchodu v roce 1970 se specializovala na výrobu zvykoslovného pečiva, techniku obohatila novými prvky a kromě mnoha ocenění jí byl ministerstvem kultury udělen titul mistryně uměleckého řemesla. Tyto výrobky prezentovala v českých muzeích v přírodě, např. v Rožnově pod Radhoštěm, na Veselém Kopci u Hlinska, v Kouřimi aj. Své práce, obrazy i plastiky, vystavovala při mnoha příležitostech, samostatně nebo s dcerou Tamarou, a to v Tišnově, Boskovicích a jinde. Každoročně její dílo obohacuje Kulturní léto v Železném. V poslední době se zabývá malbou na rubové straně skla a podobných podkladů, rovněž keramikou, modeluje betlémské skupiny a její tvůrčí nápaditost je neutuchající a rozmanitá s mimořádným citem pro materiál.

Roman Skřepek, Irena Ochrymčuková
Foto: Rudolf Vrzal
Další článek:
Předchozí článek: