Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta města Tišnova podle ustanovení § 15 písm. a) a § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, a podle § 14c písm. a) a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

  1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 8. října 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Nebude-li senátor do volebního obvodu č. 55 zvolen v 1. kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky, uskuteční se 2. kolo voleb

v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 15. října 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Mateřské školy – Horova 960

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 198, 276, 498, 800, 824, 909, 916, 1600, 1890, Cihlářská – celá, Hanákova – celá, Hradčanská – celá, Jamborova – celá, Mahenova – celá, Mánesova – celá. Mrštíkova – celá, Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, Těsnohlídkova – celá, Trnec – celá, U Lubě – celá, U Pily – celá;

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově restaurace Na Terase – Hornická 1698

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova – celá, Halasova – celá, Hornická 950–953, 957, 1519– 1530, 1698, Horova – celá;

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní školy – Smíškova 840

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Alšova – celá, Brněnská 184, 262, 264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 352, 381, 406, 421, 472, 488, 700, 701, 727, 728, 767, 841, 1569, Chodníček – celá, Dobrovského – celá, Dvořákova – celá, Havlíčkova – celá, Hornická 468–471, 899–901, Hřbitovní – celá, Husova – celá, Hybešova – celá, Hynka Bíma – celá, Kvapilova – celá, Máchova – celá, Majorova – celá, Na Mlékárně – celá, Na Rybníčku – celá, Purkyňova – celá, Revoluční – celá, Riegrova 212, 285, 302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390, 397, 399, 425, 707, Smetanova – celá, Smíškova – celá, Vrchlického – celá, Wagnerova – celá;

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Městského kulturního střediska – Mlýnská 152

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Brněnská 2–4, 6, 7, 9–11, 147–159, 170, 185, 196, 231, 232, 252, 260, 286, 325, 475, 792, 1887, Cáhlovská – celá, Červený mlýn – celá, Dvořáčkova – celá, Halouzkova – celá, Janáčkova – celá, Jungmannova – celá, Karasova – celá, Klášterská – celá, Koráb – celá, Kostelní – celá, Mlýnská – celá, Moukova – celá, Nádražní – celá, Na Kopečku – celá, Na Loukách – celá, Na Zahrádkách – celá, nám. Komenského – celá, nám. Míru – celá, Neumannova – celá, Ostrovec – celá, Pejškov – celý, Pod Květnicí – celá, Procházkova – celá, Ráboňova – celá, Radniční – celá, Trmačov – celá, U Humpolky – celá, U Náhonu – celá, U Střelnice – celá, U Svratky – celá, U Tratě – celá, Za Krétou – celá, Za Mlýnem – celá z k. ú. Tišnov;

Čísla popisná větší než 1000 a menší než 1500 jsou domy z katastrálního území Předklášteří. Tito občané hlasují v Předklášteří (zejména ul. Za Mlýnem).

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Gymnázia Tišnov – Na Hrádku 20

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Bezručova – celá, Černohorská – celá, Drbalova – celá, Družstevní – celá, Jiráskova – celá, Kukýrna – celá, Květnická 1610–1620, 1717– 1724, 1944, Lomnická – celá, Na Hrádku – celá, nám. 28. října – celá, Nerudova – celá, Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova 25, 270, 281, 310–312, 318, 321, 323, 324, 332, 431–435, 676, 677, 686, Sv. Čecha – celá, Tyršova – celá;

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Základní školy – nám. 28. října 1708

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Dřínová – celá, Králova – celá mimo č.p. 1742, Květnická 1621–1640, Osvobození – celá;

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově bývalé školy – Jamné 28

pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Jamné;

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově Kulturního domu – Hajánky 23

pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Hajánky a Hájek;

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově Centra sociálních služeb – Králova 1742

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Dlouhá – celá, Formánkova – celá, K Čimperku – celá, Králova 1742, Kuthanova – celá, Marie Pavlíkové – celá, Na Honech – celá, Ranného – celá, Štěpánova – celá, Valova – celá.

  1. Právo volit do Zastupitelstva Jihomoravského kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala u něho překážka výkonu volebního práva a je v den voleb přihlášen ve městě Tišnově k trvalému pobytu nebo na voličský průkaz, to však pouze v územním obvodu kraje, ve kterém je přihlášen k trvalému pobytu.

  2. Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku 18 let (ve druhém kole také státní občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola voleb dosáhne věku 18 let) a nenastala u něho překážka volebního práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán do stálého seznamu voličů, případně na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo na voličský průkaz, to však pouze na území volebního obvodu, ve kterém je hlášen k trvalému pobytu.

  3. Volič hlasuje do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky osobně, zastoupení není přípustné. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat MěÚ Tišnov, ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena.

  4. Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a prvním kolem voleb do volebního obvodu č. 55 do Senátu Parlamentu ČR. Na žádost voliče mu budou vydány hlasovací lístky ve volební místnosti. Pokud se uskuteční 2. kolo voleb do volebního obvodu č. 55 Senátu Parlamentu ČR, budou hlasovací lístky pro toto kolo voleb voličům vydány přímo ve volebních místnostech

  5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Jiří Dospíšil, starosta

Foto ilustrační
Další článek:
Předchozí článek: