Zářijové kalendárium Tišnovska

Zářijové kalendárium Tišnovska

4. ZÁŘÍ

PŘED 10 LETY
V pondělí 4. září 2006 byla slavnostně otevřena nová tělocvična při Základní škole Smíškova. Práce na stavbě byly zahájeny v září 2005 a v červenci následujícího roku byl objekt dokončen. Stavbu realizovala firma Stavoprogres Brno se svými subdodavateli. Celkové náklady činily necelých 16 milionů, z čehož téměř 10 milionů pokryly státní dotace. Při zahájení zhlédli žáci školy s pozvanými čestnými hosty ukázku sportovní akademie, vzhledem k rozměrům 30 x 20 metrů se s novým prostorem počítalo především pro míčové hry, jako je basketbal či volejbal.

7. ZÁŘÍ

PŘED 75 LETY
V neděli 7. září 1941 bylo v tehdejší protektorátní první lize odehráno fotbalové utkání SK Židenice – ASO Olomouc, které skončilo výsledkem 3:4. Byly v něm v nebývalém počtu aktivně zastoupeny osoby dříve či později spjaté s Tišnovem. Branku hostující Olomouce hájil Vladimír Doležal, který se pak po více než pětatřiceti letech přestěhoval do Tišnova a v období 1977 až 2000 žil v rodinném domě v ulici Na Hrádku naproti gymnáziu. V dresu Židenic naopak nastoupil tišnovský odchovanec František Hanák, který brankou do Doležalovy sítě vyrovnával na začátku druhého poločasu na 3:3. Jeho první a jediný ligový gól popsal dobový tisk slovy: „… Rulc střílel roh a ze shluku hráčů Hanák tělem vtlačil míč do sítě…“ A aby toho nebylo dost, rozhodčím tohoto utkání byl Zavřel z Tišnova.

13. ZÁŘÍ

PŘED 35 LETY
V neděli 13. září 1981 zemřela dlouholetá profesorka tišnovského gymnázia Vlasta Šanderová. Narodila se 23. února 1912 v Brně a po absolvování Filozofické fakulty Masarykovy univerzity působila jako středoškolská profesorka češtiny a dějepisu nejprve v Husovicích a od roku 1952 pak až do dovršení důchodového věku (1969) v Tišnově. V uvedeném období se stala i výraznou postavou zdejšího kulturního života, úzce spolupracovala zejména s Karasovým divadlem, přičemž spisovateli Josefu Františku Karasovi věnovala i svou publikaci Návrat do města pod Květnicí a připravila též výbor z jeho pamětí nazvaný Tišnov mého dětství a mládí.

16. ZÁŘÍ

PŘED 10 LETY
V sobotu 16. září 2006 se člen tišnovské místní organizace Moravského rybářského svazu Antonín Pešek stal v portugalské Coimbře mistrem světa v lovu ryb udicí na umělou mušku. V soutěži jednotlivců zvítězil před Španělem Torralbem a dalším českým reprezentantem Drožem. Výsledková listina šampionátu uvádí u Peška sedmadvacet ulovených ryb, z toho největší o délce 331 mm. Nejvyšší příčku pak obsadilo Česko ve složení Drož–Macháň–Pešek–Starýchfojtů–Vančura i v soutěži družstev, teprve za našimi skončila Francie a Španělsko. Závody probíhaly na řekách Mondego, Alva a Ceira, kde se chytal pstruh potoční, zatímco na horských jezerech Logachao a Vale pro změnu pstruh duhový.

17. ZÁŘÍ

PŘED 530 LETY
Dne 17. září 1486 byla vydána listina Matyáše Korvína přidělující klášter tišnovský Vilémovi z Pernštejna a jeho bratru Vratislavovi. Pernštejnům sice již v roce 1467 udělil doživotně „opravu na klášteře“ tehdejší král Jiří z Poděbrad, ale v politicky složitých následujících létech, kdy naše země měla dva panovníky – Vladislava Jagellonského v Čechách a Matyáše Korvína na území Moravy –, se pak vlastnické poměry rychle měnily. Od listopadu 1472 byla vrchnostenská správa nad Tišnovem a dalšími klášterními statky více než deset let v rukou řádu cisterciaček, citovaná Matyášova listina ovšem vrátila tato práva zpět Pernštejnům a 8. března 1490 je pak Matyáš rozšířil dokonce i na všechny Vilémovy syny.

22. ZÁŘÍ

PŘED 110 LETY
V sobotu 22. září 1906 proběhlo první jednání obecního zastupitelstva v nové zasedací síni po dostavění nové radnice. V průběhu roku 1905 bylo rozhodnuto o zbourání stávající radnice, ze které zůstalo zachováno pouze sklepení, na jehož základech byla vztyčena nová stavba podle plánů Ing. Vladimíra Fischera. Práce byly zadány Josefu Vykouřilovi a Janu Hykrdovi z Tišnova, kteří slevili 15 % z původně rozpočtovaných nákladů ve výši 55 tisíc korun. Starosta František Müller na tomto jednání ve svém úvodním projevu mimo jiné řekl: „… důstojná je tato nová budova naší radnice. Stavba její zdařila se úplně, takže musí všem nám činiti radost velikou, neboť ona odpovídá všem intencím obecního zastupitelstva, kterými nová radnice měla se honositi, aby totiž byla důstojná a reprezentativní, aby byla účelná s místnostmi dobře rozdělenými a aby, přihlížejíc na finanční stav našeho města, byla také levná…“

24. ZÁŘÍ

PŘED 15 LETY
V pondělí 24. září 2001 zemřel oblíbený tišnovský učitel, rybář a sportovec Milan Jeřábek. Narodil se 26. května 1930, do paměti několika generací Tišnováků se zapsal především svým působením na základní škole na dnešní Riegrově ulici, kde vyučoval češtinu a tělesnou výchovu. Byl nadšeným lyžařem a organizátorem mnoha zájezdů za sněhem, jako rybář se mimo jiné stal v roce 1971 vítězem pátého ročníku Mezinárodních muškařských závodů na řece Svratce v okolí Doubravníka. V hokeji pro změnu vstoupil do tišnovské historie utkáním proti Sokolu Brno I, v němž se 6. února 1949 podílel na vítězství 5:2 všemi pěti vstřelenými brankami.

26. ZÁŘÍ

PŘED 30 LETY
V pátek 26. září 1986 bylo v Předklášteří na Klínku oficiálně zahájeno první mistrovství republiky v lyžování na trávě, vlastní závody ve slalomu a obřím slalomu se pak konaly během následujících víkendových dnů. Společnými pořadateli byly TJ Tesla Brno a TJ Sokol Tišnov II, 450 metrů dlouhá trať měla převýšení 95 m. Tišnovský závodník Václav Kuneš obsadil v konečném pořadí šesté místo v obřím slalomu.

30. ZÁŘÍ

PŘED 65 LETY
V neděli 30. září 1951 došlo k definitivní likvidaci tišnovského spolku Katolické vzdělávací jednoty. Jeho předchůdcem byl spolek „Katolických tovaryšů v Tišnově“, který vznikl už v září 1893 a o tři roky později změnil název na Katolickou vzdělávací jednotu. Jak napsal svého času do zpravodaje Tišnovsko Miroslav Trmač, stalo se tak „se snahou sdružiti všechny lidi dobré vůle bez ohledu stavovských rozdílů ku společnému cíli, vzdělání a ušlechtilé zábavě“. Spolek provozoval knihovnu, organizoval debatní večery i divadelní a filmová představení, která se odehrávala v Katolickém domě na Brněnské ulici. Původní dům, jehož byla KVJ vlastníkem, byl na témže místě nahrazen v roce 1938 novou stavbou, postavenou podle návrhu architekta Vladimíra Richtra stavitelem Františkem Pisingrem – dnes v něm sídlí Městské kulturní středisko. Po komunistickém převratu již další činnost spolku nebyla možná, majetek po zániku přešel podle stanov na Charitu se sídlem v Brně. K obnovení činnosti došlo 21. prosince 1990, kdy byla ustavena Katolická vzdělávací jednota pod ochranou sv. Josefa v Tišnově.

Václav Seyfert, redaktor TN
Foto ilustrační

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: