Ohlédnutí za včelařským rokem 2015–2016

Ohlédnutí za včelařským rokem 2015–2016

Podletí je obdobím začátku nového včelařského roku. V červenci a srpnu 2015 včelstva začala vytvářet zimní generaci včel. Připravovala se na období podzimu a zimy. Tyto měsíce patřily k teplotně nadprůměrným a suchým bez deště. To znamenalo, že snůška včel nebyla nijak výrazná, vše zaschlo, bylo potřeba včelstva více dokrmit. Rovněž září bylo poměrně teplé a suché. Teprve v říjnu přišla potřebná vláha. V tomto měsíci pod horou Květnicí a u obce Železné rozkvetla hořčice, a tak včely, pokud jim to počasí dovolilo, nosily pyl.
Teplý podzim znamenal pro včelstva mírné plodování, zvláště tam, kde byly mladé matky. Uskutečnilo se rovněž několik včelařských akcí, kterých jsem se na pozvání pořadatelů zúčastnil, a to v měsíci listopadu v obci Předklášteří a v prosinci v Čebíně s ZO ČSV Drásov. Od prosince 2015 do konce února 2016 proběhla v kavárně Muzea města Tišnova výstava fotografií včel. 22. března až 29. května 2016 se konala výstava „O včelách a lidech“ v muzeu Skuteč.
Zimní období roku 2016 bylo mírné, což však není pro přezimování včel příliš vhodné. Naopak jim vyhovuje tuhá zima, během níž zdravá a silná včelstva dobře přezimují. Tato část roku je jistým sítem zdravotního stavu. Letos začala včelstva zakládat první plochy plodu již koncem ledna. Prolet včelstev se uskutečnil 22. února, teplota vystoupila na 15 °C.
Včelařské předjaří nastalo rozkvětem jívy a dalších kvetoucích rostlin, prvních poslů jara. Duben byl ve znamení bouřlivého rozvoje včelstev.
Jaro pro včely začalo tradičně dříve, již v polovině dubna, rozkvětem třešně ptačí a ovocných stromů koncem tohoto měsíce. Je to období stavebního elánu, které včelař využije k obměně starého díla za nové. I přesto, že se poslední týden ranní teploty držely kolem nuly i pod nulou, nasadil jsem medníky. To proto, aby byl v plodišti prostor pro tvorbu nového díla, které je důležité pro zdravotní stav včelstva. Květnové ranní teploty v polovině měsíce se přiblížily také k 0 °C.
Časné léto je charakterizováno rozkvětem akátu. Letos však jeho květy zmrzly. Včelstva tak byla ochuzena o toto květenství. Do konce včelařského roku tedy zůstalo nadějí na tvorbu medu květenství lip a medovice na listnatých a jehličnatých stromech. A to už je poslední období včelařského roku plného léta. První letní den přinesl konec hlavní snůšky na včelnici. Byl způsoben suchým rázem počasí. Již tradičně jsem se v této době zúčastnil výstavy ZO ČSV Nedvědice u příležitosti Pernštejnských slavností začátkem července.
Jaký byl právě uplynulý včelařský rok? Včelstva byla silná, dařil se chov matek. Za osmadvacet let včelařské praxe nepamatuji tak povedený stoprocentní chov matek. Ke ztrátám při oplození nedocházelo. Co se týče medného výnosu, byl rokem průměrným. Na vině je průběh počasí v rozhodujícím období včelařského roku 2015–16. Květových medů byl dostatek, s medovicovými to už bylo horší.
Všem organizátorům akcí, kterých jsem se mohl zúčastnit jako včelař, děkuji za pozvání. Poděkování náleží rovněž redakci TN za otištěné články a fotografie (i časopisu Včelařství), které přispěly k propagaci tohoto našeho zajímavého včelařského oboru. Protože jsem oslovován začínajícími včelaři, rozhodl jsem se jim pomoci v rámci tzv. „Okénka tišnovské včelnice“. Scházeli jsme se, povídali si o tom, jak o včely pečovat a ošetřovat je, ale o tom si napíšeme zase někdy příště.

Josef Permedla
Foto: Josef Permedla

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: